RSS Feed

Consunlting Info

Бізнес робить команда

January 20, 2016

Бізнес робить команда Йдуть в минуле відділи кадрів, на зміну їм приходять департаменти і управління по персоналу, так звані фахівці з human resources – людським ресурсам.

Грамотні бізнесмени відмінно уявляють собі, що серйозні завдання перед компанією можна ставити тільки в тому випадку, якщо є суб’єкт постановки завдання – осудні співробітники, єдиний спаяний колектив. Відповідно, роль HR-менеджера важко переоцінити. Як стати фахівцем в цій області і як підтримувати себе в професійній формі, читайте нижче.

Управління персоналом фірми – а ми вже домовилися, що маємо на увазі підприємство, що ставить перед собою ринкові завдання, що далеко йдуть, – процес якнайтонший, такий, що вимагає незвичайних знань, досвіду, такту, вправність і, якщо хочете, спритності. Фірма зобов’язана інвестувати засоби у формування команди.

Фірма зобов’язана зацікавити членів команди в ефективній роботі, заразити їх корпоративним азартом. Але ж солідна мета, матеріальні блага і моральні дивіденди – це лише вершина айсберга. Потрібно уявляти собі, яких людей поставити на чолі структурних підрозділів.

Принцип близькості «до тіла», тобто особистої дружби з керівником, або узи володіння акціонерним капіталом? Звичайно, але наскільки компетентні, умовно кажучи, сват і брат? А якщо вони завалять роботу? Якщо підлеглий на голову вище як фахівець, ніж персона, «наближена до імператора»? Чи захоче він викладатися на всю котушку і чи не втече до конкурента? Отже, треба знайти розумний баланс переваг, що дозволяють розраховувати на цього фахівця.

Буває і так, що на чолі крупного підрозділу компанії коштує дійсно видатний фахівець. Ось тільки керувати людьми він не уміє, дипломатії не переносить, грубіянить і принижує підлеглих, створює гнітючий психологічний клімат і, ставлячи високі цілі і вимагаючи віддачу, терпить фіаско, бо приниженій людині украй важко викладатися і працювати не ординарно.

Як поступити – призначити керівником базового відділу неформального лідера або, навпаки, спробувати декілька приборкати його з тим, щоб авторитет розділу компанії не похитнув? Потурати постійно матеріальним запитам співробітників або вести розумну політику, не даючи сісти собі на голову? Ці і інші проблеми вимагають грамотних і обдуманих рішень, інакше конкуренти обставлять в два рахунки.

Так от, для того, щоб навчитися управляти персоналом фірми, слід структурувати, формалізувати свої знання про цей аспект ведення бізнесу. У такому разі, на допомогу приходять програми МВА, тобто додаткове до вищого професійна для бізнесменів освіта, що акцентує увагу на практичну і прецедентну сторону справи.

Место обучения в системе управления персоналом

November 19, 2015

обучение и управление персоналом Любой производственный процесс требует наличия в штате квалифицированных кадров. Специальная подготовленность персонала к эффективному взаимодействию и организации своего рабочего времени – неотъемлемая составляющая рентабельности. Обучение управлению коллективом предназначено для того, чтобы весь численный состав трудился с максимальной эффективностью.

Направление этой деятельности ведется на нескольких уровнях:

• Поиск персонала соответствующей квалификации и его адаптация к новым условиям

• Обучение сотрудников, их развитие

• Мотивация, управление корпоративной этикой

• Передовая организация труда

Чтобы новый сотрудник за короткий срок смог уловить цель своего участия в процессе, первоначально его должны познакомить с основными критериями деятельности компании, ее структурой, управляющим звеном. Он должен понять, в чем именно заключается эффективность применения собственных знаний на деле, т.е. пройти адаптацию.

С процессом обучения неразрывно связана оценка, согласно которой за сотрудником закрепляется определенная компетенция при решении различных вопросов. Для этого должны быть четко указаны критерии эффективности, к которым он должен стремиться.

Обычно, стимулирующим мотивом для нового сотрудника компании служит возможность дальнейшего обучения и развития в соответствии своим способностям и перспективным планам. Если в организации существующая система обучения для персонала отвечает стандартам развития личности, то сотрудники легко вливаются в рабочий процесс.

Высшей ступенью системы обучения является факт того, что организация стала обучающейся на определенном этапе. Чтобы все звенья ее сотрудников были заинтересованы в инновационных процессах, дальнейшем развитии; именно тогда ей будут не страшны рискованные мероприятия, в конечном итоге, приводящие к сплоченности коллектива и повышению прибыли компании. Отсюда понятно, что именно обучение является основным звеном в процессе управления персоналом, проходит красной нитью через корпоративную культуру компании.

Корпоративная культура компании

корпоративная культура компанииКорпоративная культура – это сложившийся в компании образ действий, мышления, с которыми согласны все сотрудники компании. Это такой комплекс ценностей, убеждений, мыслей, которые формируют нормы и правила в организации, который подлежит усвоению всеми новыми сотрудниками для того, чтобы они психологически влились в компанию.

Корпоративная культура нужна для того, чтобы адаптировать организацию к внешней среде. С помощью корпоративной культуры организация вырабатывает свои собственные конкурентные преимущества, которые позволяют вести максимально эффективный бизнес, что позволяет в большей степени реализовать потенциал всех работников компании.

Но также существует неблагоприятная корпоративная культура, она отрицательно влияет на организацию компании, противится изменениям в компании, препятствует проявлению инициативы у сотрудников, не дает развиваться учебной культуре, и в целом отрицательно влияет на деятельность организации.

Для корпоративной культуры отрицательно влияющей на развитие системы обучения персонала характерно следующее:

1. Обязанности сотрудников не дают возможности для развития самореализации, такая связь не предполагается. Требуется только полное подчинение для выполнения поставленных заданий.

2. При неудачах и ошибочных действиях не извлекается опыт для предотвращения таких ошибок в будущем. Только выявляются и наказываются виновники.

3. Инициатива наказуема, эксперименты не поощряются.

4. Основная форма мотивации сотрудников материальна, нематериальная мотивация лишняя.

5. Незаинтересованность в обучении и дальнейшем развитии высшего руководства.

6. Информационная скупость и даже закрытость. Отсутствие обменом знаниями, опытом между сотрудниками.

7. Запрет на обсуждение ценностей, на которые опирается компания.

8. Неясность целей, установок, когда каждый сотрудник понимает их по своему.

9. Существующие навыки сотрудников важнее умения, способности и желания обучаться новым.

10. Игнорирование личности в каждом сотруднике со стороны компании.

Для корпоративной культуры, положительно влияющей на развитие системы обучения персонала характерны совсем другие качества. Для ее важно не только прибыль компании, но и самосовершенствование и самореализация каждого конкретного сотрудника, возможность его личностного роста, его всестороннее развитие.

Вот основные черты такой корпоративной культуры:

1. Всеобщая ценность в компании– обучение и развитие. Причем в этом заинтересованы все сотрудники – от высшего руководства до нижних должностей.

2. Принятие любого опыта, даже неудачного. В результате неудачного опыта ищутся не виновники, а причины возникновения проблем.

3. Полная информационная открытость. Сотрудникам позволительно высказываться на любые темы, озвучивать свои мысли, задавать разнообразные вопросы, предложения. Руководство всегда готово обсудить эти темы.

4. Каждый работник рассматривается с позиции личности, а не объекта производства.

5. Всячески поощряется инициатива, поиск новых решений проблем, предложение новых идей и т.д.

6. Применение нематериальной мотивации, присутствует неформальное обучение – ученики, наставники, сообщества практиков.

7. При принятии решений о поощрениях, оценке персонала внимательно рассматривается способность работника к самообучению, самосовершенствованию. Оцениваются его результаты обучения.

Вебинар для проведения обучения

вебинар Вебинар – слово, которое образовалось от сочетания двух: “web” и “seminar”. Данное понятие используется для обозначения образовательных мероприятий, проводимых онлайн.

Для поддержания взаимосвязи между участниками семинара используются передовые возможности и сервисы всемирной паутины. Каждая ситуация требует оптимального варианта, ведь необходима оперативность общения участников.

Вебинар – очень удобный формат обучающих мероприятий: сразу же отпадают вопросы аренды помещения, размещения приехавших участников. Не все желают тратить средства на “путешествия”.

Вебинары частенько записывают и потом открывают доступ к просмотру участникам, чтобы те замечали свои ошибки. Запись вебинаров помогает собирать по кусочкам необходимый опыт.

Также на вебинары можно набирать большее количество учеников, чем на стандартное обучение в обычном помещении. При очном обучении необходимо иметь хорошие способности, ведь нужно работать на большую аудиторию. При проведении вебинаров нет необходимости стремиться к тому, чтобы каждый из участников все хорошо слышал и видел, что очень важно при очной форме обучения. Если же посмотреть на данный вид обучения по-другому, то не каждый может освоить всю тонкость процесса через Интернет, поэтому нужно подробно проработать курс обучения и позаботиться о хорошей его подаче участникам. Ведь очень часто для лучшего понимания изучаемой информации просто необходим личностный контакт между обучаемым и преподавателем.

Если хорошо поработать над обучающими курсами, то в будущем появится возможность расширения набора участников.

Пять самых распространённых причин неудач в бизнесе

July 4, 2015

бизнесСтремясь к стабильности и процветанию, наверное, каждый из нас хоть раз в жизни задумывался о том, как было бы хорошо иметь стабильный дополнительный доход, ну а самые смелые лелеют мечту о собственном бизнесе. Почему же зачастую, удачная и, казалось бы, беспроигрышная бизнес-идея оказывается провальной, а бизнес спустя пару месяцев от роду, стремительно уходит на дно, увлекая за собой и самого счастливого владельца, оставляя после себя лишь неприятные воспоминания, долги и кипу счетов? Всё можно объяснить простым невезением, неудачным стечением обстоятельств. Можно… Вот только чем тогда объяснить, что аналогичный бизнес у соседа напротив не только процветает и развивается, но и приносит ему не долги, а ощутимые дивиденды? Давайте рассмотрим самые распространённые причины неудач начинающих бизнесменов.

Причина №1. «Ну вот, бизнес запустил, теперь можно расслабиться». Очень распространённая ошибка. В период становления бизнеса возникает масса моментов, требующих Вашего пристального внимания. От того, как Вы отнесетесь к этим мелочам, можно сказать без преувеличения, зависит Ваше будущее. Сейчас не время почивать на лаврах, помните, что только от Вас зависит, ждёт ли Вас успех на ниве финансовых свершений.

Причина №2. «Кадры решают всё». Это выражение как нельзя точнее описывает эту насущную проблему. Отнеситесь максимально внимательно к подбору персонала, по возможности подбирайте персонал лично, или если нет такой возможности, поручайте это надёжным и опытным людям. Сотрудники компании, – это и есть сама компания. Знайте, один квалифицированный и опытный сотрудник, лучше целого отдела дилетантов. Будет ли бизнес идти налажено и чётко по запланированному Вами курсу, или будет саботирован нерадивыми служащими,- зависит только от Вашего верного выбора. Обратитесь при необходимости к специализированным фирмам по подбору кадров, обязательно потребуйте перед оформлением на работу проводить проверку кандидатов через правоохранительные органы. Эти нехитрые правила сохранят Ваши деньги и бизнес.

Причина №3. «Мы с другом решили начать бизнес», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», – гласит народная мудрость. И это абсолютно справедливо в тех ситуациях, когда дружба не соприкасается с деньгами и бизнесом. Современные реалии, к сожалению, таковы, что очень скоро надёжный и проверенный друг может превратиться в лучшем случае в нерадивого компаньона, который будет делать только то, что захочет, и только тогда, когда захочет. Учитесь на чужих ошибках, ведите дела с серьёзными деловыми людьми, и не путайте дружбу с бизнесом, ведь это две взаимоисключающие вещи.

Причина №4. «На рекламу не хватило денег». Уделяйте особое внимание планированию бюджета Вашего будущего бизнеса. У Вас, без сомнения, есть подробный бизнес-план, в котором все затраты четко расписаны? Прибавьте к ним еще 50 % этой суммы. Жизнь обязательно внесет свои коррективы, и поверьте, они будут не в Вашу пользу. Не начинайте дела, не имея достаточного запаса средств. Помните, что практически любой бизнес в первые месяцы своего существования откровенно убыточен, и для того чтобы получить прибыль, придется не только потрудится, но и подождать. А ведь в это время нужно платить аренду, налоги, зарплату, и уйму всего остального. Учтите это и создайте необходимый денежный запас.

Причина №5. «Зачем мне этот интернет». Жизнь стремительно меняется, и мы меняемся вместе с ней. Используйте все возможные средства для продвижения своего дела. Не надо думать, что если у Вас, к примеру, цех по изготовлению вагонки или кузня, то продвижение Вашего товара или услуги в интернете Вам ни к чему. Обернитесь вокруг. Эпоха цифровых технологий уже настала, интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, и уходить из нее не намерен. Используйте его поистине безграничные возможности для зарабатывания денег! Обратитесь в компанию, где Вам создадут и будут поддерживать Ваш персональный сайт. Поверьте, потраченные деньги вернуться к Вам с лихвой. По возможности популяризируйте Ваш сайт, обязательно указывайте его адрес на визитках и подписях к электронным письмам, и вскоре Вы заметите, как число клиентов, а вместе с ними и Ваша прибыль, начнут неуклонно расти.

Надеюсь, эти нехитрые советы помогут Вам развить и укрепить бизнес, ну а мы желаем Вам хороших продаж и процветания!

Newer Posts »