RSS Feed

Consunlting Info

Ставлення та талант керівника

September 10, 2013

Якість робочого місця можна визначити, відповівши на чотири групи запитань:

Що я маю?

Що я даю?

Чи став я своїм?

Як ми всі можемо розвиватись?

Ставлення: Що я маю?

(1)     Чи знаю я що від мене очікують на роботі?

(2)     Чи є у мене матеріали та обладнання, які необхідні мені для правильного виконання моєї роботи?

Ставлення: Що я даю?

(3) Чи є у мене на роботі можливість щоденно займатись тим, що я вмію робити краще за все?

(4) Чи отримав я за останні сім днів подяку або схвалення за добре виконану роботу?

(5) Чи є у мене відчуття, що мій безпосередній керівник або хтось інший на роботі турбується про мене як про особистість?

(6) Чи є у мене на роботі людина, яка заохочує моє зростання?

Ставлення: Чи став я своїм?

(7) Чи є у мене відчуття, що на роботі враховується моя точка зору?

(8) Чи дозволяють мені завдання (цілі) моєї компанії відчувати важливість моєї роботи?

(9) Чи вважають мої колеги (товариші по роботі) своїм обов’язком виконувати роботу якісно?

(10) Чи працює в моїй компанії один з моїх найкращих друзів?

Ставлення: Як ми всі можемо розвиватись?

(11) Чи говорив хтось зі мною на роботі про мій прогрес протягом останніх шести місяців?

(12) Чи були у мене на роботі можливості для навчання та росту протягом останнього року?

Талант керівника

1) немає єдиного вірного засобу

«Найскладніша складова в роботі менеджера – усвідомити, що люди не будуть виконувати роботу так, як будете виконувати її ви. Якщо ви будете нав’язувати стиль: люди обуряться, стануть залежними, стилю дотриматись не зможуть. І перше і друге негативно впливає на продуктивність»

2) будь яка робота вимагає талантів

Менеджери мають розуміти – які саме таланти потрібні для виконання роботи. Відбираючи людей, потрібно переконатись, що потрібні таланти наявні. Коли люди відповідають ролям і здатні виконувати роботу, їх не потрібно постійно контролювати.

3) людям потрібно довіряти

Довіра – це талант менеджера, який або наявний, або відсутній. Кращі менеджери вірять, що коли ви очікуєте від людей добра, малоймовірно, що вони підведуть. Недовіра для менеджера неприпустима.

4) Люди мають розуміти цілі

Визначити цілі – очікуваний результат діяльності – складна, але важливіша задача. Результатів можна досягнути різними шляхами, демонструючи різні стилі. Сформульована ціль виключає необхідність нав’язувати шаблони поведінки і жорстко контролювати їх.

Get a Trackback link

No Comments Yet

You can be the first to comment!

Sorry, comments for this entry are closed at this time.