RSS Feed

Consunlting Info

Таланти працівників

September 10, 2013

Правда про таланти:

 • Люди майже не змінюються;
 • Не втрачайте час, намагаючись вкласти в них те, що їм не дано від природи;
 • Старайтесь виявити те, що в них закладено;
 • Все це достатньо важко.

Таланти формуються дуже рано, вони унікальні та незмінні.

Наслідки для менеджерів:

Працівників потрібно відбирати, виходячи з їх здібностей, а не просто розуму, досвіду або сили волі;

Формулюючи очікування, потрібно чітко визначити бажаний результат, а не розписувати роботу по крокам;

Стимулюючи працівника, потрібно зосередитись на його сильних сторонах, а не на слабких;

Людину потрібно розвивати, допомагаючи їй знайти своє місце, а не піднятись на наступний ступень службових сходів.

Як зрозуміти власні таланти

Спостерігайте за власною спонтанною реакцією в різних ситуаціях (наприклад, небезпеки) – природня реакція дає чітку вказівку на наявність талантів;

Ваші пристрасні бажання певної діяльності свідчать про наявність таланту до цієї діяльності;

Швидке навчання певним навичкам свідчить про наявність талантів у сфері цих навичок;

Занятті діяльністю, до якої у вас є талант, супроводжується почуттям задоволення та бажання зайнятись діяльністю знову.

Аналізуйте власні поведінку та відчуття довгий час.

Як знайти таланти

Чітко визначте – які таланти ви шукаєте (оберіть по одному в кожній з трьох категорій);

Вивчайте кращих співробітників – зрозумійте, «що», «як» та «чому» визначає їх таланти, ведіть відбір по таким же ознакам;

Проведіть окрему співбесіду для виявлення талантів: відкрите запитання плюс можливість висловитись (проявити себе в ситуації вибору);

Звертайте увагу – чому людина навчилась швидко та що приносить задоволення.

Як реалізувати таланти працівників

Правильно підберіть роль для людини;

Ставтесь до людини так, як вона хоче щоб до неї ставились;

Більше часу приділяйте кращим співробітникам:

Сформуйте унікальний набір очікувань;

Підкреслюйте та удосконалюйте унікальний стиль співробітників;

Створюйте умови для реалізації здібностей підлеглих.

 Вкладаючи в кращих, ви навчаєтесь, дієте справедливо, йдете єдиним шляхом досягнення довершеності.

Компенсуйте слабкі сторони (відрізняйте слабкість та відсутність таланту в ролі; створіть систему підтримки, знайдіть доповнюючого партнера, змініть роль).

Чотири ознаки сильної сторони

Успіх – наявні здібності підтверджуються внутрішнім відчуттям успіху; власне відчуття ефективності (само-ефективність) – переконлива ознака сильної сторони.

Інстинкт – відчуття «я не можу цього не робити»; ірраціональне, інстинктивне прагнення займатись певними речами, прагнення дії.

Зростання – відчуття простоти, стан потоку, концентрація під час дії; вам подобається діяльність, сам виклик і, навіть, пов’язана з ними напруга.

Потреби – відчуття власної значущості та особливості в результаті певної діяльності, що пов’язана з сильною стороною.

Навіщо людина кожного дня наполегливо пробивається вперед?

Чи рухає людиною бажання виділитись на фоні інших, чи він задоволений тим, що має?

Людина шукає боротьби, є альтруїстом чи те і інше одночасно?

Людина оцінює себе з точки зору ділової компетентності чи просто хоче подобатись людям?

Таланти досягнення:

Прагнення досягнень: постійна внутрішня енергетика, що народжується в самій людині;

Рухливість: прагнення витратити фізичну енергію;

Витривалість: здатність до тривалих фізичних навантажень;

Змагальність: прагнення оцінити свій успіх у порівнянні з успіхом інших;

Цілеспрямованість: потреба самоствердитись за допомогою незалежності, довершеного виконання, ризику та визнання;

Компетентність: прагнення до отримання досвіду та майстерності.

Переконаність: потреба налаштувати своє життя у відповідності з основоположними цінностями;

Установка: прагнення втілити свої наміри в життя;

Послужливість: прагнення допомогти іншим;

Етика: чітке розуміння, що гарно і що погано в тому, що керує вашими діями;

Передбачення: прагнення намалювати значущу картину майбутнього.

Як людина думає, як порівнює альтернативи та приймає рішення?

Чи націлена людина на щось одне, чи залишається відкритою для всіх можливостей?

Людина дисциплінована і передбачувана чи обожнює сюрпризи?

Мислення людини практичне і пряме, або стратегічне, постійно запитуючи «А що, якщо?»

Таланти мислення:

Цілеспрямованість: вміння ставити цілі та враховувати їх в своїх повсякденних справах;

Дисципліна: потреба структурувати свою роботу та життя;

Прагнення впорядкованості: здатність до гармонійного поєднання;

Орієнтація на роботу: потреба подумки відтворити ситуації та дослідити різні варіанти;

Структуроване сприйняття: потреба виявляти точність та правильність;

Відповідальність: потреба особисто відповідати за свою роботу;

Концептуальність: вміння розробити схему, що пояснює події, які відбуваються;

Орієнтація на результат: потреба бути об’єктивним і оцінювати результати роботи;

Стратегічне мислення: здатність програвати альтернативні сценарії майбутнього;

Ділове мислення: використання таланту стратегічного мислення з фінансової точки зору;

Рішення проблем: вміння знаходити рішення в умовах неповної інформації;

Здатність до дедукції: вміння знаходити закономірності в розрізнених даних;

Уміння бачити за сухими цифрами живі факти;

Креативність: вміння зламати рамки, що існують, щоб створити більш ефективні/привабливі.

Кому людина довіряє, з ким будує стосунки, з ким вступає в конфлікт, а до кого байдужий?

Чи може завоювати гарне ставлення незнайомців, чи йому легко тільки з близькими друзями?

Чи вважає він, що довіру потрібно завоювати, чи одразу довіряє кожному?

Чи стриманий в конфліктах, чи утримується від зіткнення?

Таланти взаємодії

Прагнення розуміння: потреба заслужити схвалення оточуючих;

Співчуття: розуміння почуттів та поглядів інших людей;

Контактність: прагнення побудови довготермінових зв’язків;

Мультиконтактність: вміння створювати мережу зв’язків;

Талант взаємовигідного спілкування;

Індивідуалізоване сприйняття: розуміння і увага до індивідуальних особливостей;

Талант сприйняття в розвитку: потреба вкладати в інших, отримуючи від цього задоволення.

Стимулювання: вміння викликати ентузіазм;

Почуття ліктя: вміння створити почуття взаємної підтримки;

Оптимізм: потреба бачити світлий бік речей;

Дар переконання;

Керівництво: здатність взяти відповідальність на себе;

Спонукання: вміння схилити інших людей до дії;

Сміливість: вміння використовувати емоції для подолання спротиву.

Талант лідера

Три речі, які лідеру потрібно знати про людину, щоб ефективно керувати нею :

 • Сильні та слабі сторони;
 • Мотивуючі стимули;
 • Як людина навчається.

Сильні та слабі сторони

 • Ключові якості притаманні людині від народження, сенс керівництва – в розкритті та використанні сильних сторін (не в усуненні слабих, оскільки не всьому можна навчитись);
 • Формуйте впевненість людей в собі – (само)впевнені оптимісти гнучкі та наполегливі;
 • Заохочуйте використання сильних сторін, підтримуйте віру у здатність виконати завдання.

Слабі сторони: що робити (4 стратегії):

 • Перевірте, чи вистачає знань та навичок (може бути, що відсутні вони, а не сильні сторони);
 • Дайте чіткий алгоритм дій, що допоможе вирішити проблему та компенсує слабу сторону;
 • Знайдіть робітнику партнера, що компенсує слабу сторону;
 • Перерозподіліть ролі та обов’язки між співробітниками, зробіть слабі сторони некритичними.

Мотивуючі стимули:

 • У кожної людини – власні стимули;
 • Мотивуючі стимули – дуже різні;
 • Вибір стимулу для конкретного працівника – важливе завдання для керівника;
 • Визнання плюс персоналізована винагорода може стати дуже важливим фактором підвищення і лояльності і продуктивності.

Як людина навчається:

Аналізування – збирання інформації, її співставлення, час зробити висновки.

Практична дія – навчання в процесі практичної дії, нові але реалістичні завдання.

Спостереження – необхідно побачити весь процес роботи з початку до кінця, зрозуміти контекст, подивитись – як працюють інші.

Планування – навчання, плануючи, створюючи план дій, послідовність та наповнення кроків.

Три речі, які допоможуть лідеру кристалізувати розуміння того, кому організація має служити, якою є сильна сторона компанії, на який показник орієнтуватись або які систематичні (символічні) дії обрати:

 • Виділяйте час для роздумів.
 • Обирайте героїв з обережністю.
 • Постійно практикуйтесь.

Виділяйте час для роздумів

Час, що витрачений на роздуми, є дуже важливим – він дозволяє проаналізувати те, що відбувається, відсіяти зайве, оцінити ідеї, зробити висновки.

Висновки дозволяють досягти ясності для людей.

Ясність для себе дозволяє надати ясність своїм співробітникам (кому ми служимо, яка наша головна сильна сторона, що є показником успіху, що можна зробити вже сьогодні).

Обирайте героїв з обережністю

Співробітники, яких ви відмітите, будуть уособлювати собою майбутнє, яке ви прагнете створити.

Дайте іншим пояснення – як саме людина реалізувала власну сильну сторону, що зробила.

Поясніть, – які саме дії стали цеглинками, що будують спільне краще майбутнє.

Постійно практикуйтесь

Використовуйте на практиці слова, образи, історії, які допоможуть намалювати ЯСНЕ уявлення про майбутнє.

Експериментуйте, знаходьте відгук в серцях людей, шукайте – що дає ЯСНІСТЬ.

З усіх універсалій (потреб у безпеці, спільності, ясності, владі та повазі) саме ЯСНІСТЬ дає нам впевненість, наполегливість, стійкість, креативність.

Лідер – керівник

Ролі лідера і керівника – різні; важливі обидві, але передбачають різні компетенції
(керівник допомагає людям досягати успіху). Для лідера головні – оптимізм та самолюбство.

Не кожен в організації має бути лідером; це чітка, особлива складна роль, яка вимагає багато часу та зусиль.

Лідерство потребує (таланту) оптимізму – віри в те, що все може стати краще, яскраве бачення цього майбутнього.

Лідерство потребує потужного (таланту) самолюбства як прагнення довершеності та віри в себе.

Стереотипність мислення та успіх

Згідно до досліджень Кембриджського університету порядок букв у слові не має жодного значення. Найважливішим є те, що перша та остання літера співпадають з правильним словом. Решта може бути суцільною нісенітницею, але ви зможете читати текст без проблем. Це тому, що наш мозок може читати і відкидати букви  в словах і бачити те, що ми хочемо бачити. Людський розум не читає кожну букву окремо, а підсвідомо сприймає слово як ціле.

Психологія успішних і багатих

Характерні риси багатих і успішних людей:

 1. Не бояться величин, вони не пасують перед великими числами, проектами, авторитетами, з якими їм доводиться працювати.
 2. Мають унікальне почуття тотальної відповідальності. Якщо справи йдуть погано, вони беруть відповідальність на себе і не шукають крайніх.
 3. Володіють розвиненим абстрактним мисленням.
 4. Знають, як встановлювати прості цілі, і не відволікатися на другорядні задачі.
 5. Не пасують перед величезною кількістю фонових деталей, вміють швидко виловити з величезного обсягу інформації найбільш вагому і будувати на ній свої умовиводи.

Де брати нові ідеї?

 • Часто геніальні ідеї приходять в момент, коли про них не думаєш. Вони є результатом принципу інкубації.
 • Творча інкубація вивільняє нашу свідомість від штучних обмежень, спонукає до нового нестандартного сприйняття.
 • Потрібно інтенсивно попрацювати над проблемою, а потім покласти її «під сукно».
 • Усі великі відкриття здійснені у ВВВ (bus, bath, bed).

Підсвідоме прийняття рішень: вирішення проблеми раптово настає тоді, коли ви перестаєте про неї думати.

Потрібно постійно перевіряти себе, потрібно максимально абстрагуватися від своїх емоцій. Не існує абсолютної правди і абсолютної брехні.

Є дурні до абсурду вимогливі люди – вони би хотіли, щоб обставини пристосовувались до їх причуд, а не навпаки. Але розумний знає, що суть розсудливості – пристосовуватись до обставин.

Гарсіан Бальтасар, Наука розсудливості

Прогрес відсутній в історії людства. Демократія – обман. Людина за своєю суттю примітивна, емоційна і вперта. Більш розумні, здібні, сильні та передбачливі відбирають собі левову частку, а слабкі голодують і вимирають, рятуючи суспільство від вимирання

Італійський економіст  Вільфредо Парето

Моделі прийняття економічних рішень

Моделювання – це єдиний на сьогоднішній день систематизований спосіб, що дозволяє побачити варіанти майбутнього і визначити потенційні наслідки всеможливих дій та їх об’єктивно порівнювати.

Математична модель

Зібрали 100 кг свіжих грибів. Вологість свіжих грибів – 99%. Гриби підсушували 4 дні на сонці. Виявилось, що вологість підсушених грибів – 98%. Встановіть масу підсушених грибів?

Бізнес-проблему чи бізнес-процес потрібно розуміти в цілому, а не лише фрагментарно. Закономірності можна знайти між багатьма різними подіями, проте лише модель може їх логічно пов’язати між собою (більш докладно про побудову та оптимізацію бізнес-процесів читайте тут).

Сушіння грибів: математична модель детермінованого прогнозування

Зібрали 100 кг свіжих грибів. Вологість свіжих грибів – 99%. Відомо, що протягом одного сонячного дня вологість грибів  в середньому зменшується на 0,25%. Встановіть динаміку маси грибів протягом наступних 14 днів. Вважаємо, що наступні 14 днів будуть сонячними.

Сушіння грибів: стохастичне прогнозування

 • Чи природно припускати, що наступні 14 днів виявляться сонячними?
 • Яким чином будувати прогноз погоди?
 • Погода є релевантним фактором стосовно сушіння грибів.
 • Поділимо дні на сонячні (+) та хмарні (-).
 • Ми повинні визначити на скільки зміниться вологість грибів протягом хмарного дня.
 • Нехай це буде 0,1%.

Сушіння грибів: дерево сценаріїв

 • Нас цікавить інформація: що трапиться через 5 днів, 10 днів, 14 днів
 • Ми повинні розглянути всеможливі сценарії розвитку подій
 • +++-+, -+-+-, —-+, …
 • Який з цих сценаріїв є більш ймовірним?
 • На які сценарії звертати більше уваги?
 • Як людська психіка сприймає ймовірність, невизначеність та ризик?

Ставлення та талант керівника

Якість робочого місця можна визначити, відповівши на чотири групи запитань:

Що я маю?

Що я даю?

Чи став я своїм?

Як ми всі можемо розвиватись?

Ставлення: Що я маю?

(1)     Чи знаю я що від мене очікують на роботі?

(2)     Чи є у мене матеріали та обладнання, які необхідні мені для правильного виконання моєї роботи?

Ставлення: Що я даю?

(3) Чи є у мене на роботі можливість щоденно займатись тим, що я вмію робити краще за все?

(4) Чи отримав я за останні сім днів подяку або схвалення за добре виконану роботу?

(5) Чи є у мене відчуття, що мій безпосередній керівник або хтось інший на роботі турбується про мене як про особистість?

(6) Чи є у мене на роботі людина, яка заохочує моє зростання?

Ставлення: Чи став я своїм?

(7) Чи є у мене відчуття, що на роботі враховується моя точка зору?

(8) Чи дозволяють мені завдання (цілі) моєї компанії відчувати важливість моєї роботи?

(9) Чи вважають мої колеги (товариші по роботі) своїм обов’язком виконувати роботу якісно?

(10) Чи працює в моїй компанії один з моїх найкращих друзів?

Ставлення: Як ми всі можемо розвиватись?

(11) Чи говорив хтось зі мною на роботі про мій прогрес протягом останніх шести місяців?

(12) Чи були у мене на роботі можливості для навчання та росту протягом останнього року?

Талант керівника

1) немає єдиного вірного засобу

«Найскладніша складова в роботі менеджера – усвідомити, що люди не будуть виконувати роботу так, як будете виконувати її ви. Якщо ви будете нав’язувати стиль: люди обуряться, стануть залежними, стилю дотриматись не зможуть. І перше і друге негативно впливає на продуктивність»

2) будь яка робота вимагає талантів

Менеджери мають розуміти – які саме таланти потрібні для виконання роботи. Відбираючи людей, потрібно переконатись, що потрібні таланти наявні. Коли люди відповідають ролям і здатні виконувати роботу, їх не потрібно постійно контролювати.

3) людям потрібно довіряти

Довіра – це талант менеджера, який або наявний, або відсутній. Кращі менеджери вірять, що коли ви очікуєте від людей добра, малоймовірно, що вони підведуть. Недовіра для менеджера неприпустима.

4) Люди мають розуміти цілі

Визначити цілі – очікуваний результат діяльності – складна, але важливіша задача. Результатів можна досягнути різними шляхами, демонструючи різні стилі. Сформульована ціль виключає необхідність нав’язувати шаблони поведінки і жорстко контролювати їх.

Ролі та особистість

Роль та функція – в чому відмінність?

Функція

Роль

Перелік очікуваних дій працівника…Очікувані результати – через декомпозицію цілей.

Ціль компанії, переведена на рівень підрозділу або співробітника.

Якості працівника, переломлені через сприйняття їх середовищем.Фактичний внесок носія ролі в стан справ у підрозділі, команді.

Вплив на стан справ індивідуальності носія
(у додаток до посадових обов’язків).

Функція

Людина

Бажаний набір ролей
(результатів роботи у ролях)
Реальний набір ролей
(результатів роботи у ролях), якийможе демонструвати співробітник

сприймається середовищем

Що робити, якщо людина та функція на 100% не співпадають?Що краще – максимально використати існуючі здібності, чи шукати збіг?

Кроки особистісної трансформації:

Дезорієнтуюча дилема – інформація, що є неочікуваною і, зазвичай, негативною;

Емоційна реакція на дезорієнтуючу дилему: страх, злість, відчуття провини, сорому, шок, сум;

Критична (пере)оцінка уявлень про світ, ставлення до речей та явищ, передумов власної поведінки, власних талантів;

Перевірка (примірка) нових ролей, стосунків, дій як результат переоцінки припущень та вірувань;

Планування дій – створення плану дій, необхідних для досягнення цілей, реалізації нових ролей і стосунків;

Отримання знань та навичок, необхідних для виконання  і реалізації нових ролей;

Тестування нових ролей, використання отриманих знань та навичок;

Накопичування досвіду, компетенцій і впевненості у новій ролі;

Реінтеграція нової ролі у своє життя, отримання нових перспектив особистісного і професійного розвитку.

Компетенції = сильні сторони + ставлення.

Сильні сторони:

таланти – моделі мислення, поведінки та відчування, що повторюються природнім шляхом;

знання – факти та інформація, що склалися в систему та закріплені досвідом;

навички – уміння, доведені до автоматизму в результаті багаторазових повторень;

ставлення – зацікавленість в роботі.

Поняття «компетенції» – з’явилось в британській армії часів Другої світової війни для визначення кращих офіцерів. Поняття дозволяє визначити «ідеальний» набір закономірностей поведінки, необхідних для конкретної ролі. Компетенції – включають навички, знання та таланти.

Навичка – можна навчити (здійснення контролю над операціями). Талант – навчити неможна (збереження спокою в критичній ситуації).

Приклади компетенцій (увага Форчун-50):

 • Вміння пристосовуватись до змін;
 • Самопізнання;
 • Вміння складати плани;
 • Вміння відстоювати власну точку зору;
 • Захопленість роботою;
 • Стратегічне мислення;
 • Вміння згуртувати команду;
 • Готовність до ризику;
 • Відповідальність;
 • Ділова хватка;
 • Орієнтованість на результат;
 • Вміння вирішувати різнопланові задачі;
 • Гнучкість;
 • Стійкість до стресів;
 • Небайдужість до людей.
Newer Posts »