RSS Feed

Consunlting Info

Невербальна комунікація

December 9, 2011

Невербальна комунікація  — обмін інформацією між учасниками комунікації за допомогою невербальних засобів.

кінесика — це обмін інформацією за допомогою міміки, частоти і сили жестикуляції, типів жестів, постави;

екстралінгвістика — це обмін інформацією за допомогою пауз, темпу мовлення, інтонування, сміху, плачу, покашлювання;

паралінгвістика — це обмін інформацією за допомогою якостей голосу: тембру, тональності, діапазону, вокалізацій;

проксеміка — це обмін інформацією за допомогою часової і просторової організації комунікації.

Міміка виконує 3 функції:

 • виявляє емоції

і міжособистісні відносини,

 • передає сигнали про взаємодію,
 • сприяє самовираженню

функція погляду – збирання інформації та прояв цікавості до об’єкта

голос:

–          вокалізації,

–          ритм,

–          мелодика,

–          інтонація,

–          паузи,

 • темп,
 • гучність,
 • мовчання.

Темп мовлення:

 • відносно повільне мовлення – 50 слів на хвилину,
 • відносно нормальне – 80 слів на хвилину,
 • відносно швидке –  130 на хвилину.

ЖЕСТ:

 • символічні (емблеми)
 • ілюстративні
 • експресивні
 • регулятивні
 • жести адаптації

людина легше вірить в те, що не суперечить її власним установкам,

людина хоче бачити в ораторові можливість ідентифікації із власним життєвим досвідом,

в теле- і публічній комунікації людина легше заряджається емоцією оратора, ніж в інших ситуаціях, наприклад, під час переговорів.

Комунікативні бар’єри

 • фонетичний
 • стилістичний
 • семантичний
 • логічний
 • технічний
 • національно-культурні
 • психофізіологічні

Прийоми підтримки уваги та способи залучення аудиторії:

запитання до аудиторії,

звертання до окремих слухачів,

коротке відволікання від теми,

демонстрація предмета, фото, документа,

зміна емоції,

анонсування,

пряме залучення

ТЕХНІКА АРГУМЕНТАЦІЇ

Аргумент – це доказ своєї правоти.

–          логічні,

–          етичні,

–          емоційні.

ТЕХНІКА АРГУМЕНТАЦІЇ

 • не більше трьох аргументів,
 • аргументація має бути конкретною і стосуватись ЦІЄЇ АУДИТОРІЇ,
 • сильними є прагматичні аргументи (що аудиторія може зробити або отримати),
 •  найсильнішим є “порядок Гомера”: спочатку сильний аргумент, потім слабший, і останній – найсильніший (у суді – висхідна аргументація)

Недоброзичливе  середовище спілкування

Слід розрізняти:

 • негативні почуття,
 • негативні емоції,
 • негативні наміри,
 • лояльне ставлення до грубості,
 • апріорний негатив (звинувачення)

ДИСКУСІЇ У КОНФЛІКТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ДІАГНОСТИКА МЕТИ ОПОНЕНТА:

виступ від чийогось імені,

переслідування власної мети,

конфлікт заради конфлікту (емоційно вибухова людина),

хтось приєднався до опонента – з якою метою,

істинна мета прихована під брехливим приводом.

статус опонента (рівний, вищий, нижчий, сторонній, група опонентів),

особливості перебігу конфлікту (затяжний чи ні, конструктивний, деструктивний, чи є агресія, погрози, образи).

ТЕХНІКИ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

УНИКАННЯ КОНФЛІКТУ

згода, виправдання,

пошук компромісу,

пряма втеча від конфлікту,

зміна теми

ЗАТЯГУВАННЯ, МАНІПУЛЮВАННЯ

словесна ізоляція,

апеляція до третіх осіб,

затягування,

введення в оману,

порада

КОНФРОНТАЦІЯ

напад, дискредитація,

виклик, погроза,

«бумеранг»,

техніка швидких запитань,

іронія

“ЗЛІ ВЕРБАЛЬНІ КРИШКИ”

Чого ще Ви не знаєте?

Ви оскаржите навіть паспортні дані!

Ви справляєте сумне враження!

Схоже, Ви вже самі зрозуміли свою помилку!

Це для Вас характерно: закривати очі на очевидне!

“ЛОГІЧНІ ВИЛКИ”:

Ви вже не будете красти?

Як Ви дійшли до такого помилкового висновку?

Чому Ви такий некомпетентний?

Ви наївний чи непрофесійний?

« Older Posts