RSS Feed

Consunlting Info

Управління, орієнтоване на створення цінності

February 2, 2013

Ще раз про природу конкуренції: виживають не найсильніші або найрозумніші види, а ті,  які найбільш пристосовані до змін.

Місія бізнесу – створення цінності для споживача.

Саме в бізнес-процесах створюється цінність для споживачів.

Успіх у бізнесі базується на досконалій реалізації ідеї бізнесу в бізнес-процесах.

Досконала реалізація ідеї бізнесу досягається шляхом:

  • Довершеного дизайну процесів
  • Відповідних людей, що їх реалізують
  • Відповідного середовища

Бізнес-процес – будь яка діяльність або група діяльностей, що має базовий продукт, додає цінність до нього, та забезпечує кінцевий продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача. Процес використовує організаційні ресурси для забезпечення відповідного результату.

“Процесом можна вважати діяльність,  яка використовує ресурси і управляється для уможливлення перетворення входів на виходи. Часто вихід одного процесу безпосередньо служить входом іншого” .

Власник процесу – відповідальний за хід та результат всього процесу в цілому (відповідальність за роботу різних функціональних підрозділів).

Роль власника процесу полягає не в тому, щоб  управляти повсякденною рутиною кожної із складових частин процесу, а в тому, щоб управляти створенням доданої цінності для споживача процесу.

Чому саме процесний погляд?

  • Дозволяє ідентифікувати що ми робимо, а не як
  • Описує що є нашим бізнесом
  • Забезпечує фокус на споживачеві
  • Проваджує контекст для інтеграції всього підприємства
  • Артикулює стратегічну ідею організації і як компанія орієнтується на ринок
  • Проваджує нетрадиційний погляд, який стимулює нові ідеї

Бізнес-процесна модель

Модель бізнес-процесів організації передає системний погляд на діяльність організації, що створює додану цінність для споживачів.

Архітектура процесів підкорена логіці створення доданої цінності споживачу

1.0 Розуміння ринку та споживача

2.0 Розробка бачення та стратегії

3.0 Дизайн продукту та послуг

4.0 Маркетинг та продаж

5.0 Постачання та виробництво

6.0 Виставлення рахунків та сервіс для споживачів

7.0 Розвиток та управління людськими ресурсами

8.0 Управління інформаційними ресурсами

9.0 Управління фінансовими та фізичними ресурсами

10.0 Впровадження програм управління зовнішнім середовищем

11.0 Управління зовнішніми зв’язками

12.0 Управління покращенням та змінами

Характеристики роботи в новому середовищі:

–      Має бути розуміння “великої картинки” – бізнес-цілі, потреби клієнта, структуру процесів

–      NVA роботи відкинуті, робота є більш інтенсивною.

–       Відповідальність за результат, прийняття рішень, персональна автономія.

Get a Trackback link

No Comments Yet

You can be the first to comment!

Sorry, comments for this entry are closed at this time.