RSS Feed

Consunlting Info

Управління по ролям

September 9, 2013

Роль – модель поведінки елемента, що задана стосунками елемента в системі. Роль формується через взаємодію.

Приклади ролей

Гендерні соціальні ролі (чоловік, жінка);

Соціально – демографічні ролі (чоловік, дружина, син, онука, бабуся…);

Соціальні ролі за Еріком Берном (діти, батьки, дорослі);

Соціальні ролі (учень, вчитель, студент, покупець, продавець, начальник…);

Міжособистісні ролі (лідер, коханий, скривджений, улюбленець родини…).

Характеристики ролі

Спосіб отримання Надані Такі, що завойовуються
Масштаб Обмежені та чітко окреслені розмиті
Формалізація Дія за правилами Спонтанна дія
Емоційність Потребують емоційної стриманості Потребують емоційної розкутості
Мотивація Персональний результат суспільний результат

Цільові ролі (Пошук, виконання завдань):

 • Ініціатор  діяльності – пошук ідей, підходів, рішень…
 • Шукач інформації, фактів, роз’яснень;
 • Збирач точок зору членів групи, їх ставлення, ідей…
 • Надавач інформації, фактів, досвіду, узагальнень;
 • Спікер – висловлювання точок зору, переконань, оцінок;
 • Аналітик – проробка, роз’яснення, прогнозування;
 • Координатор точок зору;
 • Інтегратор діяльності;
 • Інтегратор думок – узагальнення пропозицій.

Підтримуючі ролі (забезпечення виконання завдань):

 • Мотиватор – заохочення, доброзичливість, чуйність
 • «Емоційний вартовий» – забезпечення участі, створення атмосфери довіри;
 • Контролер урахування критеріїв для оцінювання рішень;
 • Виконавець рішень групи, з увагою до ідей інших;
 • Комунікатор почуттів групи, реакцій на ідеї.

Ролі у групі за ставленням до групи

α

Лідер, спонукає групу до діяльності, складає програму, спрямовує, надає рішучості та впевненості

β

Експерт, активно аналізує, використовує спеціальні знання, дає різні аспекти ситуації, раціональний

γ

Члени групи, що пристосовуються, переважно пасивні, ототожнюють себе з лідером

ω

Члени групи, що відстають, – тому що бояться, не співпадають з групою, або неспроможні

ψ

Опоненти – активно виступають проти лідера, противники лідера

Ролі у між-групових взаємодіях

 

Воїн Захищає групу
Розвідник Розвідує – що роблять інші
Дипломат Веде переговори з іншими групами
Арбітр Вирішує конфлікти між групами
Менеджер Організує взаємодію з іншими
Вчитель Накопичує та передає знання групи

Ролі у груповій роботі

Орієнтовані на людей Орієнтовані на інтелект Орієнтовані на дію
Координатор Генератор ідей Натхненник
Член команди Творець Виконавець
Постачальник Винахідник Фінішер
Аналітик
Спеціаліст

Слабке управління:

–          Ні вимог, ні турботи;

–          Ні результату.

Клуб:

–          Дружні стосунки;

–          Завдання без уваги.

Управління по завданням:

–          Персонал – виконавці;

–          Стосунки без уваги.

Компромісне управління:

–          Увага стосункам;

–          Середня продуктивність праці.

Управління по завданням:

–          Персонал – виконавці;

–          Стосунки без уваги.

Соціальний вимір

 • Стиль: типовий спосіб (манера) поведінки;
 • Ролі: моделі поведінки;
 • Знання та навички, таланти;
 • Соціальні цінності.

Психологічний вимір

 • Мотиваційні цінності (стосунки, аналіз, досягнення, хаб…)
 • Темперамент (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, …)
 • Базові психологічні складові (емоційне, раціональне).

Get a Trackback link

No Comments Yet

You can be the first to comment!

Sorry, comments for this entry are closed at this time.