RSS Feed

Consunlting Info

Ролі та особистість

September 10, 2013

Роль та функція – в чому відмінність?

Функція

Роль

Перелік очікуваних дій працівника…Очікувані результати – через декомпозицію цілей.

Ціль компанії, переведена на рівень підрозділу або співробітника.

Якості працівника, переломлені через сприйняття їх середовищем.Фактичний внесок носія ролі в стан справ у підрозділі, команді.

Вплив на стан справ індивідуальності носія
(у додаток до посадових обов’язків).

Функція

Людина

Бажаний набір ролей
(результатів роботи у ролях)
Реальний набір ролей
(результатів роботи у ролях), якийможе демонструвати співробітник

сприймається середовищем

Що робити, якщо людина та функція на 100% не співпадають?Що краще – максимально використати існуючі здібності, чи шукати збіг?

Кроки особистісної трансформації:

Дезорієнтуюча дилема – інформація, що є неочікуваною і, зазвичай, негативною;

Емоційна реакція на дезорієнтуючу дилему: страх, злість, відчуття провини, сорому, шок, сум;

Критична (пере)оцінка уявлень про світ, ставлення до речей та явищ, передумов власної поведінки, власних талантів;

Перевірка (примірка) нових ролей, стосунків, дій як результат переоцінки припущень та вірувань;

Планування дій – створення плану дій, необхідних для досягнення цілей, реалізації нових ролей і стосунків;

Отримання знань та навичок, необхідних для виконання  і реалізації нових ролей;

Тестування нових ролей, використання отриманих знань та навичок;

Накопичування досвіду, компетенцій і впевненості у новій ролі;

Реінтеграція нової ролі у своє життя, отримання нових перспектив особистісного і професійного розвитку.

Компетенції = сильні сторони + ставлення.

Сильні сторони:

таланти – моделі мислення, поведінки та відчування, що повторюються природнім шляхом;

знання – факти та інформація, що склалися в систему та закріплені досвідом;

навички – уміння, доведені до автоматизму в результаті багаторазових повторень;

ставлення – зацікавленість в роботі.

Поняття «компетенції» – з’явилось в британській армії часів Другої світової війни для визначення кращих офіцерів. Поняття дозволяє визначити «ідеальний» набір закономірностей поведінки, необхідних для конкретної ролі. Компетенції – включають навички, знання та таланти.

Навичка – можна навчити (здійснення контролю над операціями). Талант – навчити неможна (збереження спокою в критичній ситуації).

Приклади компетенцій (увага Форчун-50):

 • Вміння пристосовуватись до змін;
 • Самопізнання;
 • Вміння складати плани;
 • Вміння відстоювати власну точку зору;
 • Захопленість роботою;
 • Стратегічне мислення;
 • Вміння згуртувати команду;
 • Готовність до ризику;
 • Відповідальність;
 • Ділова хватка;
 • Орієнтованість на результат;
 • Вміння вирішувати різнопланові задачі;
 • Гнучкість;
 • Стійкість до стресів;
 • Небайдужість до людей.

Get a Trackback link

No Comments Yet

You can be the first to comment!

Sorry, comments for this entry are closed at this time.