RSS Feed

Consunlting Info

Таланти працівників

September 10, 2013

Правда про таланти:

  • Люди майже не змінюються;
  • Не втрачайте час, намагаючись вкласти в них те, що їм не дано від природи;
  • Старайтесь виявити те, що в них закладено;
  • Все це достатньо важко.

Таланти формуються дуже рано, вони унікальні та незмінні.

Наслідки для менеджерів:

Працівників потрібно відбирати, виходячи з їх здібностей, а не просто розуму, досвіду або сили волі;

Формулюючи очікування, потрібно чітко визначити бажаний результат, а не розписувати роботу по крокам;

Стимулюючи працівника, потрібно зосередитись на його сильних сторонах, а не на слабких;

Людину потрібно розвивати, допомагаючи їй знайти своє місце, а не піднятись на наступний ступень службових сходів.

Як зрозуміти власні таланти

Спостерігайте за власною спонтанною реакцією в різних ситуаціях (наприклад, небезпеки) – природня реакція дає чітку вказівку на наявність талантів;

Ваші пристрасні бажання певної діяльності свідчать про наявність таланту до цієї діяльності;

Швидке навчання певним навичкам свідчить про наявність талантів у сфері цих навичок;

Занятті діяльністю, до якої у вас є талант, супроводжується почуттям задоволення та бажання зайнятись діяльністю знову.

Аналізуйте власні поведінку та відчуття довгий час.

Як знайти таланти

Чітко визначте – які таланти ви шукаєте (оберіть по одному в кожній з трьох категорій);

Вивчайте кращих співробітників – зрозумійте, «що», «як» та «чому» визначає їх таланти, ведіть відбір по таким же ознакам;

Проведіть окрему співбесіду для виявлення талантів: відкрите запитання плюс можливість висловитись (проявити себе в ситуації вибору);

Звертайте увагу – чому людина навчилась швидко та що приносить задоволення.

Як реалізувати таланти працівників

Правильно підберіть роль для людини;

Ставтесь до людини так, як вона хоче щоб до неї ставились;

Більше часу приділяйте кращим співробітникам:

Сформуйте унікальний набір очікувань;

Підкреслюйте та удосконалюйте унікальний стиль співробітників;

Створюйте умови для реалізації здібностей підлеглих.

 Вкладаючи в кращих, ви навчаєтесь, дієте справедливо, йдете єдиним шляхом досягнення довершеності.

Компенсуйте слабкі сторони (відрізняйте слабкість та відсутність таланту в ролі; створіть систему підтримки, знайдіть доповнюючого партнера, змініть роль).

Чотири ознаки сильної сторони

Успіх – наявні здібності підтверджуються внутрішнім відчуттям успіху; власне відчуття ефективності (само-ефективність) – переконлива ознака сильної сторони.

Інстинкт – відчуття «я не можу цього не робити»; ірраціональне, інстинктивне прагнення займатись певними речами, прагнення дії.

Зростання – відчуття простоти, стан потоку, концентрація під час дії; вам подобається діяльність, сам виклик і, навіть, пов’язана з ними напруга.

Потреби – відчуття власної значущості та особливості в результаті певної діяльності, що пов’язана з сильною стороною.

Навіщо людина кожного дня наполегливо пробивається вперед?

Чи рухає людиною бажання виділитись на фоні інших, чи він задоволений тим, що має?

Людина шукає боротьби, є альтруїстом чи те і інше одночасно?

Людина оцінює себе з точки зору ділової компетентності чи просто хоче подобатись людям?

Таланти досягнення:

Прагнення досягнень: постійна внутрішня енергетика, що народжується в самій людині;

Рухливість: прагнення витратити фізичну енергію;

Витривалість: здатність до тривалих фізичних навантажень;

Змагальність: прагнення оцінити свій успіх у порівнянні з успіхом інших;

Цілеспрямованість: потреба самоствердитись за допомогою незалежності, довершеного виконання, ризику та визнання;

Компетентність: прагнення до отримання досвіду та майстерності.

Переконаність: потреба налаштувати своє життя у відповідності з основоположними цінностями;

Установка: прагнення втілити свої наміри в життя;

Послужливість: прагнення допомогти іншим;

Етика: чітке розуміння, що гарно і що погано в тому, що керує вашими діями;

Передбачення: прагнення намалювати значущу картину майбутнього.

Як людина думає, як порівнює альтернативи та приймає рішення?

Чи націлена людина на щось одне, чи залишається відкритою для всіх можливостей?

Людина дисциплінована і передбачувана чи обожнює сюрпризи?

Мислення людини практичне і пряме, або стратегічне, постійно запитуючи «А що, якщо?»

Таланти мислення:

Цілеспрямованість: вміння ставити цілі та враховувати їх в своїх повсякденних справах;

Дисципліна: потреба структурувати свою роботу та життя;

Прагнення впорядкованості: здатність до гармонійного поєднання;

Орієнтація на роботу: потреба подумки відтворити ситуації та дослідити різні варіанти;

Структуроване сприйняття: потреба виявляти точність та правильність;

Відповідальність: потреба особисто відповідати за свою роботу;

Концептуальність: вміння розробити схему, що пояснює події, які відбуваються;

Орієнтація на результат: потреба бути об’єктивним і оцінювати результати роботи;

Стратегічне мислення: здатність програвати альтернативні сценарії майбутнього;

Ділове мислення: використання таланту стратегічного мислення з фінансової точки зору;

Рішення проблем: вміння знаходити рішення в умовах неповної інформації;

Здатність до дедукції: вміння знаходити закономірності в розрізнених даних;

Уміння бачити за сухими цифрами живі факти;

Креативність: вміння зламати рамки, що існують, щоб створити більш ефективні/привабливі.

Кому людина довіряє, з ким будує стосунки, з ким вступає в конфлікт, а до кого байдужий?

Чи може завоювати гарне ставлення незнайомців, чи йому легко тільки з близькими друзями?

Чи вважає він, що довіру потрібно завоювати, чи одразу довіряє кожному?

Чи стриманий в конфліктах, чи утримується від зіткнення?

Таланти взаємодії

Прагнення розуміння: потреба заслужити схвалення оточуючих;

Співчуття: розуміння почуттів та поглядів інших людей;

Контактність: прагнення побудови довготермінових зв’язків;

Мультиконтактність: вміння створювати мережу зв’язків;

Талант взаємовигідного спілкування;

Індивідуалізоване сприйняття: розуміння і увага до індивідуальних особливостей;

Талант сприйняття в розвитку: потреба вкладати в інших, отримуючи від цього задоволення.

Стимулювання: вміння викликати ентузіазм;

Почуття ліктя: вміння створити почуття взаємної підтримки;

Оптимізм: потреба бачити світлий бік речей;

Дар переконання;

Керівництво: здатність взяти відповідальність на себе;

Спонукання: вміння схилити інших людей до дії;

Сміливість: вміння використовувати емоції для подолання спротиву.

Get a Trackback link

No Comments Yet

You can be the first to comment!

Sorry, comments for this entry are closed at this time.