RSS Feed

Consunlting Info

Стереотипність мислення та успіх

September 10, 2013

Згідно до досліджень Кембриджського університету порядок букв у слові не має жодного значення. Найважливішим є те, що перша та остання літера співпадають з правильним словом. Решта може бути суцільною нісенітницею, але ви зможете читати текст без проблем. Це тому, що наш мозок може читати і відкидати букви  в словах і бачити те, що ми хочемо бачити. Людський розум не читає кожну букву окремо, а підсвідомо сприймає слово як ціле.

Психологія успішних і багатих

Характерні риси багатих і успішних людей:

 1. Не бояться величин, вони не пасують перед великими числами, проектами, авторитетами, з якими їм доводиться працювати.
 2. Мають унікальне почуття тотальної відповідальності. Якщо справи йдуть погано, вони беруть відповідальність на себе і не шукають крайніх.
 3. Володіють розвиненим абстрактним мисленням.
 4. Знають, як встановлювати прості цілі, і не відволікатися на другорядні задачі.
 5. Не пасують перед величезною кількістю фонових деталей, вміють швидко виловити з величезного обсягу інформації найбільш вагому і будувати на ній свої умовиводи.

Де брати нові ідеї?

 • Часто геніальні ідеї приходять в момент, коли про них не думаєш. Вони є результатом принципу інкубації.
 • Творча інкубація вивільняє нашу свідомість від штучних обмежень, спонукає до нового нестандартного сприйняття.
 • Потрібно інтенсивно попрацювати над проблемою, а потім покласти її «під сукно».
 • Усі великі відкриття здійснені у ВВВ (bus, bath, bed).

Підсвідоме прийняття рішень: вирішення проблеми раптово настає тоді, коли ви перестаєте про неї думати.

Потрібно постійно перевіряти себе, потрібно максимально абстрагуватися від своїх емоцій. Не існує абсолютної правди і абсолютної брехні.

Є дурні до абсурду вимогливі люди – вони би хотіли, щоб обставини пристосовувались до їх причуд, а не навпаки. Але розумний знає, що суть розсудливості – пристосовуватись до обставин.

Гарсіан Бальтасар, Наука розсудливості

Прогрес відсутній в історії людства. Демократія – обман. Людина за своєю суттю примітивна, емоційна і вперта. Більш розумні, здібні, сильні та передбачливі відбирають собі левову частку, а слабкі голодують і вимирають, рятуючи суспільство від вимирання

Італійський економіст  Вільфредо Парето

Моделі прийняття економічних рішень

Моделювання – це єдиний на сьогоднішній день систематизований спосіб, що дозволяє побачити варіанти майбутнього і визначити потенційні наслідки всеможливих дій та їх об’єктивно порівнювати.

Математична модель

Зібрали 100 кг свіжих грибів. Вологість свіжих грибів – 99%. Гриби підсушували 4 дні на сонці. Виявилось, що вологість підсушених грибів – 98%. Встановіть масу підсушених грибів?

Бізнес-проблему чи бізнес-процес потрібно розуміти в цілому, а не лише фрагментарно. Закономірності можна знайти між багатьма різними подіями, проте лише модель може їх логічно пов’язати між собою (більш докладно про побудову та оптимізацію бізнес-процесів читайте тут).

Сушіння грибів: математична модель детермінованого прогнозування

Зібрали 100 кг свіжих грибів. Вологість свіжих грибів – 99%. Відомо, що протягом одного сонячного дня вологість грибів  в середньому зменшується на 0,25%. Встановіть динаміку маси грибів протягом наступних 14 днів. Вважаємо, що наступні 14 днів будуть сонячними.

Сушіння грибів: стохастичне прогнозування

 • Чи природно припускати, що наступні 14 днів виявляться сонячними?
 • Яким чином будувати прогноз погоди?
 • Погода є релевантним фактором стосовно сушіння грибів.
 • Поділимо дні на сонячні (+) та хмарні (-).
 • Ми повинні визначити на скільки зміниться вологість грибів протягом хмарного дня.
 • Нехай це буде 0,1%.

Сушіння грибів: дерево сценаріїв

 • Нас цікавить інформація: що трапиться через 5 днів, 10 днів, 14 днів
 • Ми повинні розглянути всеможливі сценарії розвитку подій
 • +++-+, -+-+-, —-+, …
 • Який з цих сценаріїв є більш ймовірним?
 • На які сценарії звертати більше уваги?
 • Як людська психіка сприймає ймовірність, невизначеність та ризик?

Управління, орієнтоване на створення цінності

February 2, 2013

Ще раз про природу конкуренції: виживають не найсильніші або найрозумніші види, а ті,  які найбільш пристосовані до змін.

Місія бізнесу – створення цінності для споживача.

Саме в бізнес-процесах створюється цінність для споживачів.

Успіх у бізнесі базується на досконалій реалізації ідеї бізнесу в бізнес-процесах.

Досконала реалізація ідеї бізнесу досягається шляхом:

 • Довершеного дизайну процесів
 • Відповідних людей, що їх реалізують
 • Відповідного середовища

Бізнес-процес – будь яка діяльність або група діяльностей, що має базовий продукт, додає цінність до нього, та забезпечує кінцевий продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача. Процес використовує організаційні ресурси для забезпечення відповідного результату.

“Процесом можна вважати діяльність,  яка використовує ресурси і управляється для уможливлення перетворення входів на виходи. Часто вихід одного процесу безпосередньо служить входом іншого” .

Власник процесу – відповідальний за хід та результат всього процесу в цілому (відповідальність за роботу різних функціональних підрозділів).

Роль власника процесу полягає не в тому, щоб  управляти повсякденною рутиною кожної із складових частин процесу, а в тому, щоб управляти створенням доданої цінності для споживача процесу.

Чому саме процесний погляд?

 • Дозволяє ідентифікувати що ми робимо, а не як
 • Описує що є нашим бізнесом
 • Забезпечує фокус на споживачеві
 • Проваджує контекст для інтеграції всього підприємства
 • Артикулює стратегічну ідею організації і як компанія орієнтується на ринок
 • Проваджує нетрадиційний погляд, який стимулює нові ідеї

Бізнес-процесна модель

Модель бізнес-процесів організації передає системний погляд на діяльність організації, що створює додану цінність для споживачів.

Архітектура процесів підкорена логіці створення доданої цінності споживачу

1.0 Розуміння ринку та споживача

2.0 Розробка бачення та стратегії

3.0 Дизайн продукту та послуг

4.0 Маркетинг та продаж

5.0 Постачання та виробництво

6.0 Виставлення рахунків та сервіс для споживачів

7.0 Розвиток та управління людськими ресурсами

8.0 Управління інформаційними ресурсами

9.0 Управління фінансовими та фізичними ресурсами

10.0 Впровадження програм управління зовнішнім середовищем

11.0 Управління зовнішніми зв’язками

12.0 Управління покращенням та змінами

Характеристики роботи в новому середовищі:

–      Має бути розуміння “великої картинки” – бізнес-цілі, потреби клієнта, структуру процесів

–      NVA роботи відкинуті, робота є більш інтенсивною.

–       Відповідальність за результат, прийняття рішень, персональна автономія.