RSS Feed

Consunlting Info

Інформація і публічність

February 21, 2012

Що таке інформація?

інформація зменшує невизначеність

–      зміни, які породжують зміни

Як досягнути результату?

отримання і відбір інформації;

– опрацювання і оцінка інформації;

– прийняття на її основі рішень,

здійснення рішень зі зворотнім зв’язком.

Як організована комунікація?

Вербальні структури: інформація

Невербальні структури: цінності

Вибіркове сприйняття

Факти — не такі, як ми їх бачимо

Когнітивний дисонанс — суперечливе уявлення про світ

Закони сприйняття

люди вибірково підходять до джерел інформації,

– люди вибірково підходять до тем, які вони пропонують,

– люди сприймають ту інформацію, яка відповідає їхнім очікуванням (ефект “Я так і знав!”),

– люди краще запам’ятовують ту інформацію, яка підтримує існуючу у їхній свідомості картину світу (ефект “Я ж казав!”)

«Війна 4-го покоління”

– однакова реакція на спільні подразники,

– єдність емоцій

– готовність до спільних дій

Риторика- найдавніша технологія комунікації

Прийнятний результат з найменшими затратами

Не вмієш переконливо говорити — програєш у суді

“Інжиніринг споживача”

Прийняття рішень на основі тактильних відчуттів

Рука є таким самим “цензором”, що й очі

Типи культур

IDV – Індивідуалізм/колективізм

PDV – power distance

MAS – маскулинність/фемінність

CDI – confusion dynamism

UAI – uncertainty avoidance

Слухова та візуальна культури

Вірити — значить бачити!

Вірити — значить чути!

Мережі: особливості

гнучка

– адаптивна

– відкрита

Зміна морфології суспільних зв’язків: від ієрархії до ланцюга

Нові терміни:

– інформаційна еліта

– інформаційна робота

– інформаційний капіталізм

Публічність — це самотність на виду.

Довіра: базове поняття безпеки

Такт: захисний прийом від нетактовності

Зонування: комунікація протягнена у часі і просторі

– інтимна – до45 см

– особиста — до90 см

– соціальна – до 1,5 м

– публічна – більше

Тренди, які впливають на комунікацію

– зростання ролі міжособистісних комунікацій

зростання глобальної зв’язаності комунікацій

стиснення у часі і просторі

– демографічні зміни (старіння населення в Європі, азійські країни з домінуванням молоді)

– виникнення глобального середнього класу – це аудиторія споживачів

– фемінізація багатьох професій.