RSS Feed

Consunlting Info

Ефективність рішень

September 9, 2013

Дуже прості рішення часто є ефективними

В одному місті США двоє робітників вивозять сміття з допомогою сміттєзбиральної машини. Машина зупиняється біля кожного будинку, робітники підходять до будинку, беруть контейнер, повертаються до машини, висипають сміття у машину, повертають контейнер на місце та їдуть до наступного будинку. Протягом робочого дня вони вивозять сміття і отримують пропорційно до зібраного сміття зарплату. Щоб збільшити зарплату працівникам потрібно щоб вони обслуговували більшу кількість будинків. Режим роботи був настільки інтенсивним, що пришвидшити їх роботу вже не було можливості. Проте один з менеджерів придумав як підвищити продуктивність праці робітників на 40%, і відповідно збільшити їм заробітну плату, не підвищуючи їх інтенсивності праці. Що він запропонував?

Відмовся від короткозорих рішень. Думай стратегічно

Дві будівельні компанії, А та В, на регіональному ринку так оцінили 4 проекти будівництва: 250 млн. грн., 300 млн. грн, 400 млн. грн. та 600 млн. грн. Компанія А має перевагу в здійсненні вибору першого проекту. Швидкість виконання проекту (засвоєння коштів на будівництво) є однаковою в обох компаній. Компанія може приступати до виконання наступного проекту тільки після повного завершення попереднього. Вкажіть оптимальний план дій кожної з компаній  при виборі проектів  з  найбільшою сумарною вартістю.

Не покладайся  повністю на інтуїцію

Уявіть собі, що ми взяли шнурок і охопили ним вздовж екватора всю земну кулю. Тепер це саме зробили із звичайним лимоном. Тоді до кожного з шнурків ми додали 1м і рівномірно віддалили від поверхні Землі та лимону, відповідно. Де утвориться при цьому більша щілина: між шнурком і Землею, чи між шнурком і поверхнею лимона?

Звертай увагу на поведінкові особливості клієнтів

Один американський кінотеатр почав банкрутувати. Виявилось, що глядачі були незадоволені тим, що під час сеансу дами не скидали капелюхів, чим заважали іншим перегляду кіно. Чого тільки не робила адміністрація кінотеатру. Повішали оголошення в гардеробі, закликали бути ввічливими через гучномовець. Жодних результатів. Як же ж заставили впертих дам скинути капелюхи?

Спробуйте пояснити основну причину того, що каналізаційні люки є круглими, а не квадратними.

Звертай увагу на обмеження

Сім’я з чотирьох чоловік хоче переправитись вночі через річку. Вони мають лише один ліхтарик і можуть рухатись через місток лише по одному або по двоє. Батько може перейти місток за 1 хв., мати – за 2 хв., маленький син за 5 хв., а бабуся – за 7 хв. За який найкоротший час сім’я може переправитись через річку?

Як поділити компанію?

Дві домогосподарки разом купили на ринку великий шматок м’яса і стали ділити його на дві рівні частини. Терезів (ваг) у них не було, але був ніж.

Як їм розділити м’ясо, щоби кожна з них отримала, на її думку, не менше половини шматка?

Пенсіонер на дачі

Іван на пенсії влітку полюбляв відпочивати на дачі, слухати спів пташок  і насолоджуватись тишею. Але сусідські дітлахи облюбували галявину навпроти дачі Івана, постійно створюючи галас. Як тільки не просив Іван дітей йти гратися в інше місце, нічого не допомагало. Що зробив кмітливий Іван, не застосувавши жодних силових методів, що через декілька днів діти перестали гратися на галявині навпроти його дачі?

Нейтралізувати барабан

Хлопчику, що живе по сусідству, подарували барабан. Він почав часто грати на ньому, чим дуже замучив літню сусідку. Тоді сусідка придумала хитрий план, щоб знищити барабан. Щоб втілити план в дію, вона задала одне запитання сусіду-барабанщику. Що запитала сусідка, щоб нейтралізувати барабан?

Як потрібно вчитись?

Один німецький лікар відвідав пацієнта, який завжди лікувався за методиками лікування з медичних книг. Ознайомившись з методами терапії, які використовував хворий, німецький лікар сказав: «Я знаю, від чого ви помрете».

Що мав на увазі лікар?

Як потрібно міркувати?

Якось Еквкліда запитали:

–          Що краще два цілих яблука, чи чотири половинки?

–          Звичайно, що чотири половинки.

Чому так відповів Евклід?

Ми створюємо моделі, щоб абстрагуватися від реальності.

Проте є ще більш загальна модель, котра каже про те, що всі наші моделі в кінцевому рахунку непрацездатні.

Вони не працюють через те, що не в стані врахувати всі взаємозв’язки реального світу.

Майрон Шоулз, Нобелівський лауреат.

Факторы эффективного внедрения BSC: отечественная практика

May 11, 2013

Главные тенденции современного мира:

– Появление новых технологий и диджитализация;

– Изменения очень быстрые и комплексные,имеют неприрывный характер, создают неопределенность и снижают предсказуемость;

– Глобализация – в технологиях, торговле, финансах, коммуникациях и информации, в результате чего появляется открытая экономика, глобальная гиперконкуренция и взаимозависимость бизнеса.

Знания – это стратегическим фактор, который является интеллектуальным капиталом.

Знания – это способность принятимать решения в условиях неопределенности и проводить инновации.

Инновации, которые основаны на знаниях, являются главной движущей силой и источником конкурентной борьбы в новой экономике. При этом необходимо найти правильный фокус возможного применения инновации, и затем ее эффективно внедрить, повысив результативность бизнеса.

Предыдущий тип построения экономики базировался на аккумуляции и приращении капитала. И многие теоретики пытались проанализировать, что может обогатить человека и сделать его счастливым. В настоящее время это не совсем актуально: знания, а не деньги, или другие  материальные ресурсы будут определять будущее мира. Наука – это существенный резерв для развития глобальной экономики.

В современном мире единственным резервом для глобального развития является наука, которая способна стать ключевым драйвером для эффективного поиска ответов на глобальные вызовы.

Модель развития бизнеса, которая основана на поиске и внедрении новых возможностей хорошо работает в нестабильных условиях, в ее основе лежат новые компетенции.

Сочетание взглядов «изнутри во вне» и «из вне – во внутрь»:

1. Что происходит на рынке?

2. Как изменился потребитель и его потребности?

3. Каковы причины происходящих изменения?

4. Какие возможности могут появиться в результате инноваций?

Подход 1. Управление стратегией на основе Видения = «от желаемого»

Принципы:

Дальние перспективы планирования (3-7 лет);

Анализ макротенденций, от которых зависит будущее;

Восприятие среды через сценарии будущего;

ИС ориентирована на прогнозирование;

Ориентация на преданность, развитие активов, вертикальную интеграцию;

Харизматическое, «мечтательное» лидерство;

Структура централизованная, жесткая, «сверху-вниз»;

Люди всегда готовы выполнить приказ;

Экономическое преимущество достигается за счет эффекта масштаба;

Конкуренты получают мощные сигналы от компании.

Большая часть этих принципов выглядит наивно.

Подход 2. Управление стратегией на основе возможностей

Принципы:

Планирование текущего времени (месяц, квартал, год);

Анализ текущих угроз и возможностей;

Восприятие среды через контроль над изменениями;

ИС ориентирована на реальное время;

Ориентация на гибкость, адаптивность, гибкую реакцию;

Тактическое, деятельное лидерство;

Люди – предприниматели;

Экономическое преимущество достигается за расширения видов деятельности;

Действия компании оказываются сюрпризом для конкурентов.

Устойчивое конкурентное преимущество – пять критериев:

Уникальность;

Трудность повторения;

Первенство в конкуренции;

Состоятельность инноваций;

Способность к развитию.

Зачем компании BSC?

Собственники и высший менеджмент – это основные инициаторы разработки BSC. Именно инициаторы формулируют цели внедрения.

Цели внедрения BSC (декларируемые):

Разработать стратегию компании, которая бы включала конкретные измеримые цели;

Создать практичную систему измерения эффективности компании (как стратегической и операционной);

Распространить ответственность и полномочия за достижение стратегических целей на все уровни компании;

Модернизировать систему мотивации (в частности материального поощрения) персонала;

Улучшить эффективность управления компании за счет стимулирования инициативы персонала на всех уровнях компании.

Цели внедрения BSC (не декларируемые):

Выработать у топ-менеджмента комплексное видение бизнеса, аналогичное видению владельцев компании) для синхронизации действий и более эффективного управления предприятием;

Поднять стоимость компании в глазах возможных инвесторов (разработать систему, но пока не внедрять);

«Упорядочить» систему управленческого учета;

Другие специфические:

“разбудить” заскучавших сотрудников, предотвратить возможный застой в развитии предприятия и др.

Выбор способа разработки BSC

1. Самостоятельно

+ обучение на собственных ошибках, гордость за собственный профессионализм!

− большая длительность внедрения, отвлекают текущие дела, в итоге – может не хватить терпения.

2. Экспертное консультирование.

+ минимальные проблем на стадии создания.

− «стандартный» подход разработчика может дать на выходе проекта искусственный для предприятия продукт.

3. Процессное консультирование.

+ в компании остаются  навыки и знания в лице собственных сотрудников.

− проблемы с синхронизацией и мотивацией команд из представителей консалтинга и компании.

Эффективная команда: основные признаки:

В проектной группе минимум «новичков», слетанная команда;

Оптимальная численность 10-15 человек.

В лице участников представлены все основные бизнес-функции компании (финансы, продажи, маркетинг, производство, логистика, управление персоналом…)

Наличие компетенции по разработке и внедрению BSC (внутренний или внешний эксперт) и/или эксперт, имеющий опыт внедрения масштабных организационных изменений.

Сбалансированность по командным ролям (умеренное соотношение «движков» и «системщиков»).

Представленность различных уровней управления компании (менеджеры 1-3 уровня, ключевые специалисты).

Активное привлечение персонала к процессу разработки – за счет формирования команд в функциональных и линейных подразделениях.

Позитивный пример эффективной команды

Компания – производитель молочных продуктов:

Сплоченная команда, успешно преодолевшая кризис и имеющая опыт внедрения изменений в компании. Проект прошел динамично с высокой степенью эффективности процесса разработки BSC.

Негативный пример:

Компания – производитель замороженных продуктов: 5 из 7 топ-менеджеров на момент старта проекта работали в компании менее полугода. Острая стадия командной адаптации утопила разработку BSC в межличностных конфликтах и несогласованностях.

Технология разработки BSC:

1. Анализ состояния бизнес-процессов компании “как есть”;

2. Актуализация (разработка) стратегических целей компании;

3. Трансформирование целей до уровня системы KPI;

4. Описание KPI;

5. Определение показателей измерения KPI;

6. Внедрение в повседневную деятельность системы KPI;

7. Разработка корпоративных мероприятий, фокусирующих сотрудников на достижение стратегических целей;

8. Разработка системы отчетности с учетом контроля показателей KPI;

9. Создание системы мотивации.

Позитивный пример:

Все наши клиенты, которые прошли с нами процесс разработки и внедрения BSC в режиме процессного консалтинга успешно завершили проект.

Негативный пример:

Машиностроительная корпорация:

По распоряжению президента корпорации, топ-менеджмент, после короткой получасовой презентации BSC, как инструмента управления, обязали «к концу недели» предоставить на утверждение перечень целей и KPI вверенных бизнес-подразделений. Результат = 0.

Информационная поддержка внедрения

Целевые группы:

Средний менеджмент;

Рядовые сотрудники;

Топ-менеджмент компании;

Партнеры…

Виды коммуникаций:

1. Корпоративный семинар;

2. Обращение менеджмента;

3. Публикации в корпоративной газете;

4. Внутрифирменный семинар-практикум;

5. Рассылка по внутренней сети;

6. Сообщения на информационных стендах (в т.ч. виртуальных);

7. Брошюра о BSC (памятка, рефрен …);

8. Буклет «BSC компании»;

9. Информационный портал …

Позитивный пример проектного управления:

Компания – продавец бытовой техники:

Участники проектной группы параллельно с проектом по разработке BSC проходили обучение по “Управлению проектами”, что повысило эффективность процесса разработки и внедрения BSC.

Негативный пример:

Компания – оператор рынка вторичного сырья:

Разработка BSC велась в рамках операционной деятельности, без использования принципов проектного управления. В течение одного месяца процесс разработки «затух».

Средний менеджмент:

Является основным выгодоприобретателем от проекта:

Конкретность целей и задач подразделений;

Понимание взаимодействия элементов бизнес-системы;

Минимизация субъективных факторов при оценке результатов деятельности;

Расширенные полномочия в принятии и реализации решений по достижению целей компании.

Является основным источником сопротивления в процессе внедрения продуктов проекта:

Если не имеет достаточной информации о целях внедрения;

Если ничего не знает о BSC, как инструменте управления;

Если не участвовал в процессе разработки.