RSS Feed

Consunlting Info

Талант лідера

September 10, 2013

Три речі, які лідеру потрібно знати про людину, щоб ефективно керувати нею :

 • Сильні та слабі сторони;
 • Мотивуючі стимули;
 • Як людина навчається.

Сильні та слабі сторони

 • Ключові якості притаманні людині від народження, сенс керівництва – в розкритті та використанні сильних сторін (не в усуненні слабих, оскільки не всьому можна навчитись);
 • Формуйте впевненість людей в собі – (само)впевнені оптимісти гнучкі та наполегливі;
 • Заохочуйте використання сильних сторін, підтримуйте віру у здатність виконати завдання.

Слабі сторони: що робити (4 стратегії):

 • Перевірте, чи вистачає знань та навичок (може бути, що відсутні вони, а не сильні сторони);
 • Дайте чіткий алгоритм дій, що допоможе вирішити проблему та компенсує слабу сторону;
 • Знайдіть робітнику партнера, що компенсує слабу сторону;
 • Перерозподіліть ролі та обов’язки між співробітниками, зробіть слабі сторони некритичними.

Мотивуючі стимули:

 • У кожної людини – власні стимули;
 • Мотивуючі стимули – дуже різні;
 • Вибір стимулу для конкретного працівника – важливе завдання для керівника;
 • Визнання плюс персоналізована винагорода може стати дуже важливим фактором підвищення і лояльності і продуктивності.

Як людина навчається:

Аналізування – збирання інформації, її співставлення, час зробити висновки.

Практична дія – навчання в процесі практичної дії, нові але реалістичні завдання.

Спостереження – необхідно побачити весь процес роботи з початку до кінця, зрозуміти контекст, подивитись – як працюють інші.

Планування – навчання, плануючи, створюючи план дій, послідовність та наповнення кроків.

Три речі, які допоможуть лідеру кристалізувати розуміння того, кому організація має служити, якою є сильна сторона компанії, на який показник орієнтуватись або які систематичні (символічні) дії обрати:

 • Виділяйте час для роздумів.
 • Обирайте героїв з обережністю.
 • Постійно практикуйтесь.

Виділяйте час для роздумів

Час, що витрачений на роздуми, є дуже важливим – він дозволяє проаналізувати те, що відбувається, відсіяти зайве, оцінити ідеї, зробити висновки.

Висновки дозволяють досягти ясності для людей.

Ясність для себе дозволяє надати ясність своїм співробітникам (кому ми служимо, яка наша головна сильна сторона, що є показником успіху, що можна зробити вже сьогодні).

Обирайте героїв з обережністю

Співробітники, яких ви відмітите, будуть уособлювати собою майбутнє, яке ви прагнете створити.

Дайте іншим пояснення – як саме людина реалізувала власну сильну сторону, що зробила.

Поясніть, – які саме дії стали цеглинками, що будують спільне краще майбутнє.

Постійно практикуйтесь

Використовуйте на практиці слова, образи, історії, які допоможуть намалювати ЯСНЕ уявлення про майбутнє.

Експериментуйте, знаходьте відгук в серцях людей, шукайте – що дає ЯСНІСТЬ.

З усіх універсалій (потреб у безпеці, спільності, ясності, владі та повазі) саме ЯСНІСТЬ дає нам впевненість, наполегливість, стійкість, креативність.

Лідер – керівник

Ролі лідера і керівника – різні; важливі обидві, але передбачають різні компетенції
(керівник допомагає людям досягати успіху). Для лідера головні – оптимізм та самолюбство.

Не кожен в організації має бути лідером; це чітка, особлива складна роль, яка вимагає багато часу та зусиль.

Лідерство потребує (таланту) оптимізму – віри в те, що все може стати краще, яскраве бачення цього майбутнього.

Лідерство потребує потужного (таланту) самолюбства як прагнення довершеності та віри в себе.

Ставлення та талант керівника

Якість робочого місця можна визначити, відповівши на чотири групи запитань:

Що я маю?

Що я даю?

Чи став я своїм?

Як ми всі можемо розвиватись?

Ставлення: Що я маю?

(1)     Чи знаю я що від мене очікують на роботі?

(2)     Чи є у мене матеріали та обладнання, які необхідні мені для правильного виконання моєї роботи?

Ставлення: Що я даю?

(3) Чи є у мене на роботі можливість щоденно займатись тим, що я вмію робити краще за все?

(4) Чи отримав я за останні сім днів подяку або схвалення за добре виконану роботу?

(5) Чи є у мене відчуття, що мій безпосередній керівник або хтось інший на роботі турбується про мене як про особистість?

(6) Чи є у мене на роботі людина, яка заохочує моє зростання?

Ставлення: Чи став я своїм?

(7) Чи є у мене відчуття, що на роботі враховується моя точка зору?

(8) Чи дозволяють мені завдання (цілі) моєї компанії відчувати важливість моєї роботи?

(9) Чи вважають мої колеги (товариші по роботі) своїм обов’язком виконувати роботу якісно?

(10) Чи працює в моїй компанії один з моїх найкращих друзів?

Ставлення: Як ми всі можемо розвиватись?

(11) Чи говорив хтось зі мною на роботі про мій прогрес протягом останніх шести місяців?

(12) Чи були у мене на роботі можливості для навчання та росту протягом останнього року?

Талант керівника

1) немає єдиного вірного засобу

«Найскладніша складова в роботі менеджера – усвідомити, що люди не будуть виконувати роботу так, як будете виконувати її ви. Якщо ви будете нав’язувати стиль: люди обуряться, стануть залежними, стилю дотриматись не зможуть. І перше і друге негативно впливає на продуктивність»

2) будь яка робота вимагає талантів

Менеджери мають розуміти – які саме таланти потрібні для виконання роботи. Відбираючи людей, потрібно переконатись, що потрібні таланти наявні. Коли люди відповідають ролям і здатні виконувати роботу, їх не потрібно постійно контролювати.

3) людям потрібно довіряти

Довіра – це талант менеджера, який або наявний, або відсутній. Кращі менеджери вірять, що коли ви очікуєте від людей добра, малоймовірно, що вони підведуть. Недовіра для менеджера неприпустима.

4) Люди мають розуміти цілі

Визначити цілі – очікуваний результат діяльності – складна, але важливіша задача. Результатів можна досягнути різними шляхами, демонструючи різні стилі. Сформульована ціль виключає необхідність нав’язувати шаблони поведінки і жорстко контролювати їх.

Международная практика успешного управления сотрудниками

May 11, 2013

Мотивация – это совокупность мотивированного человека и мотивирующей ситуации!

Культура трудового диалога на примере Китая:

–          Обмен информацией является второстепенным, важную роль играет укрепление существующих взаимоотношений.

–           Умение слушать является преобладающим коммуникативным актом.

–           Недосказанное должно угадываться, т.к говорящий не всегда все может/хочет/должен прямо проговаривать.

Культура трудового диалога на примере Германии:

–          Беседа предполагает отражение критики и побуждает к размышлению.

–           Большее значение придается умению говорить, а не слушать.

–           Инструкции и задачи должны быть сформулированы  предельно четко и ясно.

Китайские мудрости для руководителей:

Погода изменяется за час, люди – за поколение.

Сердится на курицу, а бьет собаку.

Не умеешь улыбаться  – не начинай торговлю.

Не бойся, что не знаешь, – бойся, что не учишься.

Немецкий рационализм для руководителей:

Cоздай благоприятные условия для труда.

Бить не надо. Практика показывает, что это неэффективно.

Можешь не улыбаться. Цени сотрудника и будь вежлив с ним.

Научим. Но главное – это воображение и стремление.

Однажды Эдисона спросили:

“Вами было предпринято 2000 безуспешных попыток сделать лампочку. Как Вам удалось пережить столько неудач?”

На что он ответил:

“А я не воспринимал их как неудачи. В каждой неудавшейся попытке я видел отличный пример того, как лампочку делать не надо”.