RSS Feed

Consunlting Info

Організаційна структура та компетенції IT-менеджера

February 2, 2013

Функціональний менеджмент

Проектний менеджмент

Відповідальність за підтримку “статус-кво” Відповідальність за зміни які виникають
Повноваження визначені структурою управління Невизначеність повноважень
Стійке коло задач Коло задач, які постійно змінюються
Відповідальність обмежена затверджувальними  функціями Відповідальність за пакет міжфункціональних задач
Роботи виконуються в стабільних організаційних структурах Робота в структурах, які діють в межах проектного циклу
Коло задач, які підлягають
виконанню, не змінюються
Перевага нестандартної (інноваційної) діяльності
Головне завдання — оптимізація діяльності підрозділу Головна задача — вирішення конфліктів
Успіх визначається досягненням проміжних функціональних результатів Успіх визначається досягненням встановлених кінцевих  цілей
Умови і ситуації змінюються в обмежених границях Діяльності органічно притаманна невизначеність

Призначення персоналу – призначення людських ресурсів на виконання роботи проекту.

Важливі:

Попередній досвід аналогічної роботи.

Особисті інтереси.

Особисті якості (здатність працювати в команді).

Доступність в потрібний час.

Можливість впливу команди проекту на організацію.

Компетенції IT-менеджера

 1. Методика розробки продукту
 • Процеси оцінювання
 • Знання стандартів процесу
 • Визначення продукта
 • Оцінка альтернативних процесів
 • Управління вимогами
 • Управління субпідрядниками
 • Виконання початкової оцінки
 • Відбір методів і інструментів
 • Підгонка процесів
 • Відстежування якості продукту
 • Розуміння дій з розробки продукту
 1. Навики управління проектами
 • Створення поопераційного переліку робіт
 • Документування планів
 • Оцінка вартості
 • Оцінка витрат праці
 • Менеджмент ризиків
 • Відстеження процессу розробки
 • Складання графіка
 • Вибір метричних показників
 • Відбір інструментів менеджменту проекта
 • Відстеження процесів
 • Відстеження і дорозробки продукту
 1. Навики управління персоналом
 • Оцінка продуктивності
 • Питання інтелектуальної власності
 • Організація ефективних зустрічей
 • Взаємодія і спілкування
 • Лідерство
 • Управління змінами
 • Успішне ведення переговорів
 • Планування кар’єрного росту
 • Ефективне подання
 • Набір персоналу
 • Відбір команди
 • Створення команди.

Компанія – складна система

February 21, 2012

Наше уявлення про компанію і те, чим компанія є в реальності часто дуже відрізняються

Розуміння компанії

Ментальна Реальність:

Уявлення про компанію

Уявлення про майбутній стан компанії

Фізична реальність:

Компанія сьогодні

Компанія завтра

Абстрактне – конкретне мислення

Абстрактне мислення: місія, цінності, візія, стратегії
Дозволяє творити образи майбутнього (того, чого ще нема), приймати стратегічні рішення

Фізична і ментальна реальності

Конкретне мислення: люди та їх взаємодія, активи, …

Абстрактне і конкретне мислення мають поєднуватись

 • У концептуальній швидкості руху – від конкретного до абстрактного і навпаки (гелікоптерний рух)
 • Абстрактне – більше поверхня, менше деталей
 • Конкретне – менше поверхня, більше деталей

Логічне та інтуїтивне мислення

Логічне мислення – свідомі, послідовні, числові, символічні, логічні процеси.
Уважне спостереження та точна дедукція – дозволяють бачити більше за інших

Непрозорість реального контексту

Інтуїтивне мислення – підсвідомі, цілісні, образні, емоційні та інтуїтивні процеси.
Відбувається у підсвідомості – ми не можемо сприймати процес, але усвідомлюємо його результат

Логічне та інтуїтивне мислення мають поєднуватись

 • Інтуїція “включається” при високому рівні концентрації,
  при стані «потоку»
 • Інтуїція «включається», коли Ви занурюєтесь у предмет, дивитесь на нього з різних боків

Моделі та логічне мислення

ВСІ рішення приймаються на основі моделей…
Питання не в тому, використовувати чи ігнорувати моделі. Питання тільки в виборі серед альтернативних моделей”

Редукційне та системне мислення

Системне мислення  – абстрагування для розуміння, передбачає цілісне бачення, передбачає терпимість до “невдач”, базується на накопиченні колективних знань, циклічне

Редукційне мислення – спрощення для розуміння, допомагає у вирішенні відносно простих ситуацій,  передбачає управління у стилі “наказ – контроль”, лінійне, послідовне

Поєднання системного та редукційного мислення

 • Системне мислення робить можливим цілісне бачення компанії
 • Редукційне мислення дозволяє зрозуміти деталі та отримати бачення цілого

Розуміння компанії: в чому складність

Технічна система НЕ ЗАЛЕЖИТЬ від точки зору

Компанія як система ЗАЛЕЖИТЬ від точки зору людей (границі, цілі, властивості)

Існує в уяві кожного, є результатом домовленостей

Вартість компанії = Вартість активів

Мультиплікатор (прибутковість ↔ якість управління ↔ узгодженість розуміння бізнесу керівниками)

 • Узгодженість є – компанія розвивається як ціле, вартість ↑
 • Узгодженості немає – компанію “рве” на частки, вартість ↓

Редукційне та системне мислення

Системне мислення, абстрагування, інтуїтивність стратегічна ідея (ціле)

 • Візія
 • Місія
 • Цінності компанії

Редукційне мислення, конкретизація, логіка
бізнес – модель (складові)

 • Організаційна система (процеси, структура, культура
 • Ділова система (пропозиція цінності ринку,
  ланцюг формування цінності,
  активи компанії)
 • Система як цілеспрямована сукупність людей, об’єктів та процесів для оперування в контексті

Складові системи (бізнес – модель):

Ділова система

Ресурсна база (Активи)

Трансформаційна система (Ланцюг формування цінності)

Продукт (Пропозиція цінності)

 • Поняття «ділова система» стосується того, як компанія «робить бізнес»

Це те, як компанія робить гроші

Ділова система – це засіб конфігурувати ресурси, діяльність з метою додання цінності, і пропозиції товарів/послуг, що мають споживацьку цінність

Включає те, як організовані забезпечення ресурсами (входи), трансформація ресурсів (операції) та розповсюдження результатів діяльності (виходи)

Ключові питання

 •  Який продукт пропонуємо
 •  На якому ринку працюємо

На чому сфокусований бізнес?

 •  Де конкурувати
 •  Як конкурувати

Як компанія створює конкурентні переваги?

 Ключова помилка: бути всім для всіх

Як стратегічна ідея допомагає уникнути цієї помилки?

Як утримати фокус

 •  Обмежити кількість бізнесів, у яких
  компанія планує мати успіх
 •  Для обраних бізнесів обмежити
  кількість сегментів та продуктів – для
  найкращого задоволення потреб клієнтів

Ризики втрати фокусу

 •  Неможливість економії на масштабі
 •  Повільне організаційне навчання
 •  Розмитість бренду на ринку
 •  Нечітка корпоративна ідентичність (чому ми разом)
 •  Завелика організаційна складність
 •  Обмежена гнучкість

Якими бувають конкурентні переваги

 •  Ціна (або – стала низька собівартість)
 •  Характеристики продукту, що
  відрізняють його від інших (дизайн,
  функціональність, розмір, смак, …)
 •   Комбінація товарів та/або послуг – може приваблювати споживача можливістю вирішити проблему за одну покупку (обладнання + обслуговування…)
 •  Якість (зручність, надійність, тривалість використання)
 •  Доступність за рахунок дистрибуції (Айвон)
 •  Імідж (бренду, вкрай важливий на В2С ринках)
 •  Стосунки з клієнтом (знання потреб, вплив на рішення про покупку)

Товари та послуги

 •  Продукт часто є комбінацією товару та послуги у певній пропорції
 •  Деякі важливі характеристики товарів та послуг наведені у таблиці

Товари

Послуги

Матеріальні

Нематеріальні

Мінімальний контакт зі споживачем

Інтенсивний контакт зі споживачем

Доставка без участі споживача

Залучення споживача у доставку

Відкладене споживання

Безпосереднє споживання

Виробляються на обладнанні

Надаються людьми

Якість вимірюється легко

Важко виміряти якість

Трансформаційна система (операції)

– Переробка, збирання

– Транспортування

– Зберігання, пакування

– Перевірка…

Головні складові ланцюгу

Вхідна логістика  (отримання, збереження, складування, облік, перевантаження, перевірка …)

 •   Операції (Переробка, збирання,
  транспортування, зберігання, пакування, перевірка… )
 •  Вихідна логістика (комплектування, збереження, планування та доставка, …)
 •   Маркетинг та продаж (рекламування, просування, вибір каналів продажу, формування ціни, підтримання стосунків…)
 •  Сервіс (збірка та встановлення, тренування, ремонти, налаштування, поставка запасних частин…)

Нематеріальні ресурси – несуть люди – можна скоріше розвинути ніж купити

Стосунки «це не про те, що ти знаєш, це про те, кого ти знаєш» – прямі стосунки із зацікавленими сторонами

 • Репутація – загальне ставлення до компанії
 • Знання (знаю-що, знаю-як, знаю-де, знаю-коли, знаю-чому) – отримане з інформації, надає цінність інформації: розуміння ринку, конкурентоспроможності, технології
 • Навички (Здатність компанії виконувати певну діяльність або ланцюг діяльностей) – дослідження ринку, реклама, виробництво…
 • Ставлення (орієнтованість на якість, інновації, конкуренцію) – важлива складова культури – командна налаштованість на перемогу у певному сенсі

Организационная структура

 • Поняття «организационная структура» стосується того, як компанія організує людей для спільної роботи з метою «робити бізнес»

Це те, як фірма організована

Организационная структура – засіб конфігурувати людей і їх взаємодію з метою забезпечення роботи бізнес – системи

Включає те як організовані виконання завдань, реалізація функцій, забезпечення координації (процеси, правила), спільне розуміння мети (цілей), принципів роботи, цінностей, що роблять організацію цілим

Організаційна структура

Необхідна для групування завдань та людей у менші групи

 • Всі організації потребують певного розподілу праці для продуктивної та ефективної роботи
 • Такий розподіл, як правило, фіксують функціями

Розподіл балансують інтеграційними механізмами для забезпечення функціонування компанії як цілого

 • Головний механізм інтеграції – формальна влада
 • Влада вибудовується у  ієрархію – вертикаль прийняття рішень з Радою директорів нагорі (формальна та неформальна структури не завжди співпадають)

Структура, що ґрунтується на вході

 • Постачання ключових матеріалів нафтовий підрозділ, газовий …
 • Ключовий канал постачання прямі закупівлі, аукціони, посередники
 • Ключові постачальники Adidas, Nike, Puma …

Структура, що ґрунтується на операціях

 • Елементи ланцюгу формування цінності маркетинг, продаж, виробництво…
 • Ключові технології, що використовуються механічний підрозділ, цифрового обладнання, …
 • Географічне розташування підрозділів європейський підрозділ, країн СНД, …

Структура, що ґрунтується на виході

Групи клієнтів, що обслуговуються В2С, SМЕ, B2B

 • Ключові клієнти Банк Фінанси та Кредит, …
 • Ключові комбінації продукт-ринок private banking, investment banking…
 • Ключові продукти  кредити, депозити, цінні папери, …
 • Бренди компанії Бренд «А», Бренд «В», …
 • Канали дистрибуції Інтернет, роздріб, франшиза

Поняття «Організаційні процеси» стосується того, як процедури та рутини використовуються для контролю та координації діяльності людей та одиниць в компанії

Певні процеси – наскрізні для всієї компанії (планування, контроль, бюджетування, звітність)

 • Певні процеси – більш обмежені (зустрічі з розробки нових продуктів, конференції з продаж, квартальні зустрічі рад директорів)

Багато організаційних процесів – неформальні і не формалізовані: комунікації та переговори, що істотно впливають на підготовку та прийняття рішень

Оптимізація процесів – найважливіше джерело покращення бізнесу

Top – Down

Революційний підхід, інновації

Ініціатор: топ – менеджмент

Приклад: реінжиніринг бізнес – процесів

Bottom – Up

Еволюційний підхід

Ініціатор: спеціалісти, працівники

Приклад: Kaizen (постійні покращення)

 • Оптимізація процесів часто потребує переосмислення бізнесу
 • Важливо і усвідомлення того, що працює добре і впровадження в операції
 • Ефективно поєднання підходів

Організаційна система: культура

Поняття «організаційна культура» стосується світоглядних і поведінкових штампів, що розділяються членами  організації (компанії)

Взаємодія та обмін досвідом певний час веде до появи спільного розуміння світу довкола

 • Спільні вірування емоційно заряджені, оскільки формують цінності та норми співробітників компанії і грають роль «інтерпретуючого фільтру» подій, що відбуваються
 • Коли спільна ідеологія стає сильніше, вона формує поведінку
 • Таким чином, культура впливає на всю організаційну поведінку – від поведінки на нарадах до критеріїв етичності поведінки компанії
 • Культура може працювати як потужний механізм інтеграції, що контролює та координує поведінку людей, надаючи їм розуміння «як тут робляться речі»
 • «Спільна мова»,
 • приклади для наслідування,
 • зрозумілі цінності, виникнення гомогенної культури дозволяють людям будувати ефективну комунікацію та успішно працювати разом

Ключові ризики – виникнення сильно відмінних субкультур, що створюють психологічні бар’єри в компанії; некерованість культури топ менеджерами

Концепції: ідеї високого рівня абстракції

Чотири ключові концепції

Концепція опису – розуміння середовища та бізнесу

Концепція цінності: що є важливим для бізнесу

Концепція цілі (terminal values)

Концепція механізму реалізації

Як цінності формують цілі?

Через переконання

Переконання – уявлення (розуміння) про те, наскільки і як органічно цінності можуть бути реалізовані у конкретному середовищі та умовах

Декілька зауважень

 • Наше ставлення до цінностей – емоційне (не раціональне), викликає симпатію, ми мріємо про їх втілення
 • Цінності часто не є результат вибору, дуже часто вони навіть не усвідомлюються, а даються генами чи середовищем
 • Цінності стосуються всього у людському житті – від того, “що на сніданок” до “навіщо жити”
 • Цінності людини суперечливі до несумісності (обов’язок кличе до ризику, а безпека – до зниження ризику) вони не утворюють систему
 • Цінності – не цілі

Цінності і цілі часто плутають

 • Цінності – процес, цілі – кінцевий стан
 • Цінності – це напрямок руху (як сторона світу); цілі – запланований результат
 • Цінності – емоційні; цілі – вартісні (витрати на досягнення)

Не думаючи про цінності, легко помилитись у цілях

 • Цінності (ідеал) важко переводити в цілі (раціональне)
 • Якщо цілі не базуються на цінностях, вони ведуть в пустоту – досягнення не відповідають бажанням
 • Цілі без ціннісної бази – ризикують не бути досягнутими

Управління по цінностям

Чому важливо розуміти цінності?

Цінності

 • Цінності: те, що важливо для нас
 • Організаційні цінності – рушійна сила організацій
 • Розбудова корпоративної культури – головна задача керівника
  (цінності – це те, що керує, коли ви відвернулись)
 • Цінності – головний критерій при прийнятті рішень
 • Цінності впливають на поведінку, продуктивність і обумовлюють якість
 • Цінності формують цілі (terminal values)
 • Цінності створюють норми (організаційні рутини)
 • Цінності роблять можливими (або – неможливими) стосунки

Чому важко розуміти цінності?

Емоційність нашого відношення до цінностей: симпатію, прихильність, тяжіння

 • Неусвідомленість багатьох цінностей – для їх усвідомлення потребується зусилля – рефлексія
 • Цінності “закривають” широкий діапазон потреб: від “що на сніданок” до “навіщо ми живемо”
 • Цінності – не системні, вони суперечать одна одній: обов’язок говорить: ризикуй, безпека – не ризикуй; здоров’я потребує відпочинку, досягнення – напруги

Чому цінності такі різні?

Цінності відрізняються за походженням

Органічні – базові для особистості. Не змінюються
(безпека, влада, досягнення… – на все життя)

 • Придбані – виховання, обставини. Цінне те, що цінять люди навкруги. Змінюються через рефлексію
 • Обрані – на підставі порівняння з іншими та розуміння переваг (якість, ефективність, …). Є базою для формування унікальних (суб’єктних) цілей

Як структурувати цінності?

Адхократія: гнучка структура, індивідуальність, мінімум ієрархії, інновації, підприємництво, творчість, динаміка

 • Клан: колективна робота, участь в прийнятті рішень, взаємодія, делегування, лояльність компанії
 • Бюрократія (ієрархія): порядок, формалізація, структурованість, координація, організація, стабільність, передбачуваність
 • Ринок: орієнтація назовні, на обмін, продаж, контракт, прибутковість, конкуренція, позиція в нішах

Як цінності перетворюються в норми (якість)

 • Цінність: Якість (важливий фактор конкурентоспроможності)
 • Переконання: Якість – умова виживання на глобальному та локальних ринках
 • Норми: стандарти Якості (трудові процеси, обладнання, умови роботи, стосунки, …)

Як цінності перетворюються в норми (якість)

(1)   З’являється переконання: цінність “якість” – умова виживання на глобальному та локальних ринках

(2)   Створюються норми – стандарти якості (трудові процеси, обладнання, умови роботи, стосунки, …)

(3)   Впроваджуються норми – до зміни цінностей

 • Пропаганда цінності “якість” – формування переконань у важливості якості як важливого фактору конкурентоспроможності
 • Запровадження системи управління якістю (задачі, засоби, процедури забезпечення якості, мотивація відповідності)
 • Контроль впровадження нових норм – до моменту сприйняття цінностей і автоматичності норм

Переконання: Якість – умова виживання

Цілі 1) виконання стандарту

2) Формування стандарту

Стратегії  – як закупати, як виробляти, як доставляти

Політики  – з якості, з мотивації, (Норми та правила)

Процеси: забезпечення якості, контроль якості

Завдання: навчити управлінню якістю, забезпечити інструментами контролю

Переконання: Сервіс – Головна конкурентна перевага

Стратегії  – як забезпечити кращий сервіс

Політики  – з сервісу, з мотивації, (Норми та правила)

Процеси: відбір персоналу, надання сервісу, оцінка результату

Завдання: навчити, мотивувати, контролювати

Інтуїтивне мислення

«Інтуїція – це коли ми знаємо, але не знаємо, що ми знаємо»

«Як я впізнаю про шляхи всіх речей з самого початку? По тому, що є в мені»

 • Знайдіть час на те, щоб залишитись наодинці з самим (самою) собою. Налаштуйтесь на внутрішнє знання
 • Зрозумійте як саме говорить Ваша інтуїція саме з Вами
  • Ментально – через образи та символи
  • Емоційно – через почуття та емоції
  • Кінестетично – через фізичні почуття
 • Багато речей в нашому світі неможливо осягнути раціонально – включіть інтуїцію

«Будьте терплячі до всього, що ще не вирішено у Вашому серці, і спробуйте любити питання самі по собі…

 Не намагайтеся шукати відповіді, які не можуть бути Вам надані, так як Ви не зможете жити з ними; сенс у тому, щоб пережити все.

 Переживіть питання зараз. Можливо потім, поступово, не помічаючи цього, Ви проживете якийсь віддалений день, в якому буде відповідь.»

Системне мислення

Як можна покращити здатність компаній працювати зі складністю: Розвивати культуру навчання

 • Культивувати терпимість до невдач
 • Заохочувати нововведення та різноманітність
 • Надавати достатньо часу для усвідомлення досвіду
 • Залучати до розробки правил тих, хто буде їх використовувати, та забезпечувати працюючий зворотний зв’язок
 • Заохочувати горизонтальні взаємодії між співробітниками та підрозділами
 • Знищувати бар’єри у навчанні та передачі знань у компанії

Гелікоптерне мислення

Вивчайте абстрактні концепції

Співвідносьте концепції з власним досвідом

 • Навчайтесь
 • Використовуйте знання
 • Тренуйте швидкість переключення від абстрактного до конкретного і навпаки
 • Повертайтесь до концепцій
 • Рефлексуйте власний досвід.