RSS Feed

Consunlting Info

Системи і системність

January 1, 2012

Системи і системність

Суспільство – це та ж машина. У ній тоді буває нелад, коли її частини відходять від того, до чого вони створені своїм Майстром.

Коли людина розділила світ на складові, вона перестала розуміти дію законів не тільки Божих, але і людських.

Що є “система”?

Системою є сутність, що

  • в результаті взаємодії своїх частин підтримує своє існування та
  • функціонує як єдине ціле.

Системне мислення звернене до цілого та його складових, та відповідно до зв’язків між цими складовими: Вивчає ціле, щоб зрозуміти складові.

Редукціонізм – протилежний підхід, уявлення про ціле вибудовується через розуміння цілого як суми складових.

Набір не зв’язаних між собою частин не створює системи – це просто нагромадження.

“ Виникаючі ”  властивості:

Системи мають емерджентні, або виникаючі властивості, яких не має у жодної зі складових частин.

Розклавши систему на складові, та проаналізувавши кожну з них, ми не зможемо передбачити властивість цілісної системи

І, відповідно, розділивши систему на складові, ця властивість зникає

Системи, що складаються зі складових абсолютно різної природи, мають абсолютно несхожі функції – підкорені єдиним законам організації. Їх поведінка залежить не від природи та властивостей частин, а від того, як ці частини взаємодіють між собою.

В силу цього можливо передбачити поведінку систем, навіть якщо у нас немає детальних знань про ці частини. Використовуючи тим же  принципам, можна розуміти та здійснювати вплив на найрізноманітніші системи – власне тіло, бізнес, фінанси, відносини тощо.

Отже, системне мислення звільняє від необхідності присвячувати роки на вивчення різних галузей знань та дозволяє побачити зв’язок між різними дисциплінами. Воно дає можливість передбачати поведінку систем, чи то буде дорожня мережа, система цінностей та переконань, система життєдіяльності людини, управлінська команда чи маркетинговий проект.

Системний підхід до розуміння об’єкта можна розглядати як синтез інтуїтивного та аналітичних методів:

Образ

 Головні зв’язки, взаємозв’язки, що визначають специфічні особливості її життєдіяльності, інтегральні властивості

Деякі принципи існування систем

В системах причини та наслідки можуть бути далеко рознесені у просторі та часі

 Системи, що складаються зі складових абсолютно різної природи, мають абсолютно несхожі функції – підкорені єдиним законам організації

 Їх поведінка залежить не від природи складових, а від логіки зв’язків – природи відносин між собою

Системи є частиною більших систем, і, в свою чергу утворюються меншими підсистемами

 Щоб зрозуміти систему, треба спостерігати за ними в дії (інколи спровокувати її)

Кожна частина (складова) може впливати на систему в цілому

 При зміні одного елемента системи завжди виникають побічні ефекти

Детальна складність системи означає, що система складається із великої кількості елементів

 Динамічна складність системи означає, що існує потенційно велика кількість зв’язків між її частинами, оскільки кожна з них можу перебувати в декількох різних станах

Системи мають спротив змінам, оскільки її частини взаємопов’язані. Але їх зміни можуть бути раптовими, дуже швидкими та ефективними. Якщо зрозуміти систему, то можна знайти її найуразливіші місця. Невеликий вплив на них може стати причиною значних змін. Це – принцип важелю.

Контурне мислення (приклад)

Упереджуючий зворотній зв’язок – це коли передбачення або прогноз майбутнього впливає на сьогоднішнє таким чином, що обертається пророцтвом яку або збувається, або ж спростовується.

Аналіз та синтез

За допомогою аналізу ми отримуємо знання

 За допомогою синтезу ми отримуємо розуміння.