RSS Feed

Consunlting Info

Лидерство и организационная культура

December 10, 2011

Лидерство и организационная культура

Система колективних базових уявлень:

  1. придбаних групою при вирішенні проблем адаптації до зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції,
  2. які довели свою ефективність і
  3. тому розглядаються як цінність і
  4. передаються новим членам групи в якості правильної системи сприйняття, мислення і відчування.

Криза

Стимул до розвитку

Розрядка напруги, вивільнення заблокованої енергії

Можливість дізнатися нове

Від дезінтеграції до інтеграції системи

Типи компетенцій

Короткостроковий результат для компанії – Навички, знання

Довгостроковий результат для компанії – Додаткові (спеціальні) компетенції, Загальні компетенції, Ключові компетенції

Як виглядає проста компетенція

Організує і планує заходи, роботу і ресурси. Складає і контролює розкладу та плани

Позитивні індикатори – Приділяє увагу плануванню ресурсів, Складає реалістичні плани, підкреслюючи вехи, Перевіряє виконання

Негативні індикатори – Несистематичен у плануванні, Невірно приймає рішення ресурсам і розкладам, Невірно розставляє реперні крапки, Недостатньо контролює Виконання планів

Влада – це здатність індивідуума чи групи впливати на інших людей (Що?)

Вплив – процес впливу на думки і поведінку інших (Як застосовують владу?)

Повноваження – право застосувати владу (Обставини)

Джерела влади

Ресурси (МТС, гроші)

Положення

Соціальні зв’язки

Знання експерта

Особистісну силу

Контроль над інформацією

Лідер – це той,  хто є функцією соціального контексту і через реалізацію власної вигоди сприяє розвитку всіх.

Єдина важлива задача лідера: створення культури і керування нею

Лідери створюють культури, менеджери – тільки функціонують в них.

Лідер несе відповідальність за виживання і розвиток групи, тому саме йому доведеться шукати вихід з кризи.

Сутність лідера – об’єктивно і збоку подивитися на обмеженість власної культури і ініціювати її адаптивний розвиток. Якщо він не може це зробити. Він перестає бути лідером для даної групи.

Здібності передбачення

  1. Розуміння факторів впливу
  2. Дивергентне мислення (більше 1 варіанту)
  3. Конвергентне мислення (узагальнення)
  4. Складання карт і схем (як з зараз потрапити в майбутнє)
  5. Відображення бачення

Менеджмент навпаки

Працювати не з поведінкою, працювати з парадигмами

Обманливість зворотного зв’язку

Принцип роботи когнітивного дисонансу

Зовнішня і внутрішня мотивація

Похвала і покарання

Як побачити мою компанію цілісною:

Вертикальні і горизонтальні комунікації – зробити мікс;

Спільний час:

Обговорення проблем

Генерація ідей

Спільне навчання (корпоративный учебный центр)

На що звертати увагу

Особистий приклад лідера

Агенти змін

Кадровий резерв\новачки

Команда

Безперервне навчання