RSS Feed

Consunlting Info

Стратегия компании по производству горнолыжной обуви

December 17, 2011

Стратегия компании по производству горнолыжной обуви

1. Місія

Ми є провідним всесвітнім постачальником матеріалів, компонентів та устаткування, а також систем та послуг для виробників взуття для гірськолижного спорту, з метою збільшення цінності продукції наших споживачів.

Ми будемо зростати як шляхом розширення географічних меж реалізації наших традиційних продуктів, так і шляхом комплексного розширення нашого портфелю продукції, таким чином забезпечуючи клієнтів товарами, що виробляються Групою та третьою стороною, з більшою цінністю.

Через технологічні центри досконалості ми будемо вирішувати проблеми наших споживачів.

2. Позиції стратегічної досконалості

Існують наступні позиції стратегічної досконалості, які повинні й надалі розвиватись:

 • Виробництво машин для формовки;
 • Виробництво тривких матеріалів;
 • Аналіз та розробка тривких матеріалів;
 • Підтримка та обслуговування технологій виробництва;
 • Неперевершена система логістики для поставок в короткий термін;
 • Маркетинг, орієнтований на клієнта;

Наступні ключові компетенції повинні бути трансформовані в позиції стратегічної досконалості:

 • Виготовлення деталей для формовки;
 • Переробка тривких матеріалів;
 • Розробка форм та моделей;
 • Виготовлення форм та моделей;
 • Використання першокласних продуктів та послуг третьої сторони
 • Постійна розробка існуючих і нових продуктів та послуг

Кожна бiзнес-одиниця надалі буде розвивати свої власні позиції досконалості, відповідно до вищезгаданого та будь-які додаткові, які потребує клієнт.

Портфель продуктів – Ринкові цілі

Портфель продукції бізнес-зони

 • Машини для формовки;
 • Системи устаткування для формовки;
 • Елементи та складові устаткування для формовки;
 • Тривкі матеріали, як самостійний продукт, так і у формі доданої цінності для іншої продукції;
 • Деталі для формовки з тривких матеріалів;
 • Форми та моделі для взуття;
 • Інженерні послуги;

Забезпечувати споживачів у сфері виробництва гірськолижного взуття в усьому світі повним асортиментом продукції.

 • Встановлювати партнерські стосунки з ключовими споживачами, інтегруючись в їх організацію.
 • Як ринковий лідер, встановлювати певний рівень цін на свої товари та послуги через кожну бізнес-сферу.
 • Виробляти та постачати тільки ті товари та послуги, які мають додану вартість, за яку споживач готовий сплачувати.
 • Гарантувати такий час доставки продукції нашим споживачам, щоб ми сприймались як місцевий постачальник. Географічно позиціонувати себе таким чином, щоб мінімізувати долю ринку конкурентів.
 • Признавати конкуренцію та переслідувати конкурентів шляхом кращого обслуговування клієнтів, нижчим рівнем витрат, коротшим часом на освоєння нового виду продукції, через впровадження більш передових технологій, тобто забезпечуючи їх висококонкурентною продукцією.
 • Бути на новому ринку швидше ніж конкуренти.

Продавати конкурентам, доки це не шкодить жодній бізнес-одиниці.

Функціональні стратегії

Окрім глобальних стратегій, представлених нижче, кожний регіон бізнес-сфери буде додатково розробляти власні відповідні стратегії маркетингу, постачання, управління людськими та фінансовими ресурсами, а також визначати потреби місцевих споживачів.

a) Маркетинг та продаж

Організація

 • Діяльність з маркетингу та продажу сконцентрована в межах всесвітньої організації по постачанню/ продажу, яка складається з 3 регіональних бізнес одиниць: Америка, Європа/ Африка, Азія/ Тихоокеанський регіон.
 • Кожна регіональна бiзнес-одиниця з продажу організовує свою корпоративну структуру та взаємодію між клієнтами i виробничими бiзнес-одиницями таким чином, щоб це було ефективним з точки зору податків та сумісним з потребами та інтересами всіх сторін-учасниць.

Канали продажу

Пріоритетними каналами продажу є прямі канали. Продаж через дистрибуторiв та представників є прийнятним при поважних причинах, таких як стосунки з клієнтами, географічні аспекти, інше.

Цiноутворення

 • Регіональна бiзнес-одиниця з продажу відповідає за визначення кінцевої ціни для споживачів.

Цінова диференціація по споживачу, ринку та продукту повинна використовуватись як маркетинговий інструмент.

b) Дослідження та розробки

Розробляти нові продукти, що підвищують вартість продукту та сервісу для кінцевого споживача та створюють конкурентну перевагу компании.

Гарантувати вартість та якість продукції та послуг бізнес-зони.

Бути лідером по технології продуктів та послуг бізнес-зони.

Разом із виробничими бізнес-одиницями гарантувати екологічну безпеку продуктів та послуг бізнес-зони.

c) Виробництво

Термін виробництва продуктів повинен бути мінімізований та узгоджений з іншими функціональними стратегіями, такими як якість.

Керівництво бiзнес-зони має сприяти виявленню та поширенню кращих практик для оптимізації виробничих процесів.

d) Управління поставками

 • Бiзнес-зона повинна сприяти розвитку стратегічних довгострокових стосунків зi своїми постачальниками таким чином, щоб вони ставали частиною нашого бізнесу.
 • Кожна бiзнес-одиниця буде підтримувати процес сертифікації постачальників. Переваги будуть надаватись постачальникам, якi сертифіковані за системою ISO, дотримуються практиці “0” – дефектності, повного задоволення клієнтів та відповідають рівню визначених загальних витрат.

e) Якість

 • Всі бізнес-одиниці в межах бізнес-зони повинні сприйматись їх споживачами як лідери за якістю.
 • Керівництво бізнес-зони буде координувати загальну стратегію якості, а бізнес-одиниці будуть відповідати за її впровадження.
 • Всі бізнес-одиниці повинні запровадити та дотримуватись культури “0”-дефектності протягом всього життєвого циклу своїх продуктів та послуг.
 • Мінімальні стандарти компании  визначаються потребами споживачів та ціною, яку він згоден сплачувати. Центри досконалості продукту/ послуги, засновані бізнес-зоною, будуть відповідальними за визначення відповідних стандартів якості.
 • Всі бізнес-одиниці повинні бути сертифіковані за системою ISO у відповідності  до визначеного рівню сертифікації для продуктів та послуг, що постачаються клієнтам.

f) Людські ресурси

Бізнес-зона своїми діями буде впроваджувати та просувати для усіх її робітників наступні цілі:

Сприяти розвитку середовища, де всі робітники можуть діяти так, неначе вони є співвласниками

Сприяти постійним вдосконаленням та покращанням як окремих робітників, так і результатів їх дій в бізнес-сфері

Сприяти розвитку командної атмосфери та максимально використовувати принципи командної роботи

Стимулювати активність на не допускати пасивність

Сприяти розвитку атмосфери “сім’ї компании”

g) Фінансові ресурси

Кожна бізнес-одиниця має сприяти оптимізації показників прибутковості та розподілу ресурсів (людських та матеріальних) бізнес-зони.

h) Менеджмент

 • Керівництво бізнес-зони сприяє розвитку та підтримує всесвітню координацію регіонів та бізнес-одиниць в межах регіону.
 • Бізнес-зона постійно пристосовується до вимог як зовнішнього, так і внутрішнього середовища і особливо потреб споживачів. Бізнес-зона сприяє та підтримує необхідні зміни в межах бізнес-одиниць та просуває прості відповідні організації. Вся діяльність бізнес-зони концентруються на потребах споживачів та їх задоволенні. Бізнес-зона стимулює командну роботу та приймає рішення шляхом досягнення консенсусу.

i) Інформаційні технології (IT)

Стратегія бізнес-зони має використовувати IT як інструмент досягнення глобальної конкурентної переваги. Кожна бізнес-одиниця має бути відповідальною за:

Дотримання правил відкритої архітектури

Використання стандартних програмних продуктів

Інтегрувати IT в усі бізнес-процеси до найвищого рівня, зважаючи на розмір бізнес-одиниці та загальні витрати.

Фокусуватися на швидкості, обміну інформацією у режимі реального часу та інтеграції у бізнес-процеси споживачів

j) Комунікації

 • Керівництво бізнес-зони розуміє важливість відкритих, достатніх, вірних та вчасних внутрішніх та зовнішніх комунікацій та буде координувати і здійснювати аудит певних заходів та показників (наприклад, корпоративної ідентичності). Бізнес-зона повинна мати однаковий “ринково-орієнтований” вигляд.
 • Мовою бізнес-зони є англійська

k) Корпоративний розвиток

 • Нові компанії, придбання, кооперації та альянси Групи можуть утворюватись в усіх можливих формах, якщо вони відповідають стратегії компании та сумісні з культурою Групи.

Get a Trackback link

No Comments Yet

You can be the first to comment!

Sorry, comments for this entry are closed at this time.