RSS Feed

Consunlting Info

Стратегія: система впливу або втілення ідеї

December 18, 2011

Стратегія: система впливу або втілення ідеї

Місце стратегії або ключове “технічне” питання, яке стоїть за нею

Стратегія ЯК відповідь на питання: в якій спосіб реалізувати стратегічну ідею?

Дуже рідко в історії людства були зміни, яки б виникали з таким самим темпом, як підходи до стратегії, та мали ефект такого ж масштабу та швидкості…

Де, на Вашу думку, стратегия, а де ні?

А

 • Розробити політику управления персоналом
 • Провести аналіз з/п в СНГ
 • Розробити систему мотивації
 • Обучить менеджерів з продажу
 • Знайти кращих кандидатів на посади …
 • Написати посадові інструкції
 • Розробити програму збереження персоналу …

В

 •  «Наша людина» – це та, в основних цінностях якої є гроші та яка бачить себе президентом компанії
 •   Зарплата вище за інші дистрибуційні компанії та території СНД, поза залежністю від галузі (по ряду ролей)
 •   Коли людина починає потребувати мотивації, запропонуйте їй інше місце роботи
 •   Постійна ротація інтелектуального капіталу: Не більше ніж 2-3 роки на однієї посаді
 •   Поступова мінімізація фіксованої частини з/пл …

Будь яка стратегія веде кудись, але не обов’язково туди, куди ми хотіли…

Про візійні наміри…

“Іновационность. SITRONICS – это «техника интеллекта»

Мультинациональность игрока в телекоммуникациях

Мегабренд в бытовой электронике

Фокус на быстрорастущие рынки

Международные альянсы с держателями технологий”

Як сталося …

“СИТРОНИКС является основным партнером государства в развитии высокотехнологичной отрасли, а также входит в перечень системообразующих предприятий России”

Sitronics в цифрах

 • 63% продажу –телекомунікаційний сектор, 25% – державний
 • частка продажу кептивним компаніям: 28%
 • Sitronics готується до приватно-державного партнерства (напрямок: мікроелектроніка)
 • Чистий збиток на 1-ий квартал 2010: 30 млн. дол
 • ціна акцій падає

Підсумок: Що таке стратегія?

 • вироблення унікальної позиції, яка створює цінність
 • дієва система принципів реалізації Ідеї, сила. Цілісна картинка бізнесу як системи
 • завдання напрямку, ритму руху та життя бізнесу (розвитку!)
 • поведінка компанії, яка призведе до прогнозованих результатів та наслідків
 • інтегруюча сила у формуванні команди та можливість децентралізації. допомога у розумінні: чому саме такі дії є доречними
 • упереджуючий зворотній зв’язок для системи, енергія
 • забезпечення керованості у руху до цілі
 • правильне розуміння та “використання” ДНК компанії
 • шлях існування
 • навички …. в тому числі “сказати ні”

Що для одного, стратегия, для іншого – тактика …

Чим стратегія не э?

 • план заходів
 • ідея, яка живе в голові тільки одного менеджера
 • бюджет
 • формалізована структура, програма
 • закон
 • розподіл ресурсів

Стратегія не може бути довгостроковим планом дій… Стратегією є еволюція основної ідеї, яка проходить через умови, що постійно змінюються. /Карл фон Клаузевіц/

Бачу можливості та потенційну проблему з майбутніми стратегіями …

Місія компанії А

“Обеспечить нашим клиентам успешность ведения бизнеса в области конструирования, изготовления интерьерных и экстерьерных решений путем предоставления качественных услуг проектирования, производства, поставки современных алюминиевых систем, повышения технологичности монтажа и поддержки в продажах”

Елементи візії компанії А

К 2015 году «А» – лидирующий в Украине, быстрорастущий в России, Белоруссии, Молдове международный проектировщик, производитель, поставщик брендовых алюминиевых систем и услуг для создания серийных и индивидуальных интерьерных, экстерьерных решений. Начало экспансии на рынки Европы. Международный аутсорсинг производства.

Команда единомышленников, объединенная в простую, открытую к изменениям организацию, нацеленную на общий результат – успех клиента. Персонал компании – активная, постоянно развивающаяся мотивированная команда профессионалов.

Нашим клиентом является только изготовитель готовых продуктов для конечных потребителей (B2C).

Сеть официальных представительств и сервисных центров, предоставляющих полный комплекс услуг (3П для B2C) согласно единым корпоративным стандартам качества обслуживания клиентов.

В ассортименте компании всегда есть новинки, которые идут в ногу с мировыми тенденциями.

Елементи стратегії розвитку компанії А

 • Перефоматировать наполнение продукта, ребрендинг
 • Обновить ассортимент систем и услуг («модные новинки – в портфеле М»)
 • Новая география «на старт» (приобретение потенциальных представительств)
 • «Думать, а потом делать» (система в голове)
 • Произвести реинжиниринг процессов продвижения
 • Внедрить собственную дистрибуцию (в т.ч. расширение географии и клиентской базы)
 • Ликвидировать дефицит в кадрах, создать резерв
 • Повысить компетенции и результативность команды

Гра на зовні та всередині. Або: “зовнішня” та “внутрішня” стратегія

Get a Trackback link

No Comments Yet

You can be the first to comment!

Sorry, comments for this entry are closed at this time.