RSS Feed

Consunlting Info

Цінності, лідерство та бізнес

December 10, 2011

Цінності, лідерство та  інтегративне мислення в бізнесі

Філософія бізнесу сьогодні?

Зміна мислення (metanoia)

Виклики майбутнього

Сталість попри зміни

Особистості

Організації

Нематеріальні активи

Мережеві ефекти: все тільки починається!

Загадка влади

Класичний приклад: ідеальна організація

“Третій клас”

Не виробничий, і не войовничий тип діяльності

Особливий тип мислення

Бачать цілісність

Задають мету

Мають пройти через особисту трансформацію

Концепції “видатної людини”

Особливі люди, які мають суттєвий вплив на суспільство

Раціональна соціальна зміна під керівництвом унікальних (геніальних) осіб

Концепції «особливих рис»

Певні риси лідерів, які відрізняють їх від інших

Вплив наукових методів, які дозволяють метрику, в т. ч. “наукового менеджменту”

Поведінкові концепції

Поведінка ефективних лідерів відрізняється від поведінки неефективних

2 типи орієнтованості

На задачі

На відносини

Ситуаційні концепції

Ефективність лідерських якостей чи поведінки залежить від унікальних для ситуації особливостей

Визнання впливу контексту (сприятливість ситуації)

Концепція обміну між лідером та послідовниками

Теорія “вертикальних діад”

Лідери формують спеціальні “угоди” з окремими послідовниками

Вирізняють від інших

З кожним ведуть себе індивідуально

Концепції харизматичного лідерства

Ефективний лідер “надихає” послідовників на досягнення цілей

Комунікує візію

Встановлює харизматичні критерії поведінки

Сам слугує як символ і потужний приклад

Лідерство служіння

Ефективні лідери віддають перевагу громадським інтересам над власними

Відповідальність як наслідок особливої суспільної чутливості

Трансформаційне лідерство

Лідери здійснюють глибинні зміни, створюють корпоративную культуру

Пов’язане з теоріями реінжинірингу

Найближче корелює з системним мисленням

Розподілене лідерство

Спільнота експертів: кожен відповідальний за лідерство у своїй галузі

Не всі приймають рішення, але всі докладаються експертним знанням

Співпраця і навчання

Емоційний інтелект лідера

Компоненти EQ лідера

Усвідомлення себе Усвідомлення власних почуттів, вміння визнавати їх і керувати ними
Емоційна стійкість Здатність діяти продуктивно і послідовно у різних ситуаціях, в тому числі стресових
Мотивованість Енергійність у досягненні мети, збалансованість довготривалих і короткотривалих інтересів, самодостатність
Міжособистісна чуйність Здатність усвідомлювати почуття і потреби інших, використовувати це усвідомлення у взаємодії з ними
Переконливість Здатність впливати на погляди інших стосовно проблеми, питання чи рішення
Інтуїція Здатність приймати рішення в умовах недостатньої або нечіткої інформації і запроваджувати їх
Моральна “цілісність” Відданість обраному “курсу” розвитку, особливо в моменти випробувань, здатність діяти послідовно

Комунікація цінностей

Метафори

Зв’язок з особистим досвідом

Проведення від “негативу” до позитивної візії

Аналіз втрачених можливостей

Історія (колись було так, тепер має бути інакше)

Що таке Social Media

Засіб для соціальної взаємодії за допомогою доступних інтернет-інструментів, здатних до зростання (scalable)

Поява все нових інструментів: еволюціонує визначення самого поняття

Зміна у способі сприйняття та поширення новин та інформації

Зміст створюється самими користувачами (user-generated content)

Переміна ролей між авторами та аудиторією

Медійна демократизація

Масова доступність інструментів за допомогою мережі Інтернет

Get a Trackback link

No Comments Yet

You can be the first to comment!

Sorry, comments for this entry are closed at this time.